UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki czemu działa lepiej Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Studia pierwszego stopnia

Swój plan zdobywania wyższego wykształcenia możesz zacząć w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku od studiów pierwszego stopnia. Dla wielu jest to mniejsze obciążenie finansowe, a na miejscu w KSW we Włocławku można oprócz studiowania, zdobywać

dodatkowe certyfikaty, umiejętności i wyjeżdżać na studia za granicę w ramach programu LLP Erasmus. Potem możesz wybrać studia drugiego stopnia na innych uczelniach, chyba, że zakochasz się w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku i wybierzesz naszą ofertę studiów drugiego stopnia – na kierunku Pedagogika lub na kierunku Pielęgniarstwo. Wyniki rekrutacji na studia drugiego stopnia do Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku świadczą o wysokim stopniu „zakochania”.

 

Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku zaprasza do podjęcia studiów pierwszego stopnia od semestru zimowego roku akademickiego 2017/2018 na następujących kierunkach studiów:

 

Nabór na studia pierwszego stopnia jest prowadzony do dnia 31 października 2017 r. - SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!

 

Administracja - 3-letnie studia stacjonarne i niestacjonarne o profilu praktycznym ze specjalnościami:

* Administracja bezpieczeństwa publicznego

* Administracja gospodarcza

* Administracja publiczna

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy - 3,5-letnie studia stacjonarne i niestacjonarne o profilu praktycznym ze specjalnościami:

* Chemiczne zagrożenia środowiska

* Zarządzanie systemem bezpieczeństwa i higieny pracy

 

Bezpieczeństwo narodowe - 3-letnie studia stacjonarne i niestacjonarne o profilu praktycznym ze specjalnościami:

* Cyberbezpieczeństwo - studia zgodne z rekomendacjami NATO - NOWOŚĆ !

* Ochrona osób i mienia

* Organizacja i funkcjonowanie systemu bezpieczeństwa publicznego

* Proobronność - studia prowadzone we współpracy z Biurem ds. Proobronnych Ministerstwa Obrony Narodowej - NOWOŚĆ !

* Zarządznie kryzysowe

 

Budownictwo - 3,5-letnie studia stacjonarne i niestacjonarne o profilu praktycznym ze specjalnościami:

* Budownictwo drogowe

* Budownictwo ogólne

* Technologia i organizacja budownictwa

 

Ekonomia - 3-letnie studia stacjonarne i niestacjonarne o profilu praktycznym ze specjalnościami:

* Agrobiznes

* Finanse przedsiębiorstw i rachunkowość

* Obsługa rachunkowa podmiotów gospodarczych

* Zarządzanie projektem

* Zastosowanie informatyki w biznesie

 

Energetyka - 3,5-letnie studia stacjonarne i niestacjonarne o profilu praktycznym ze specjalnościami:

* Ekologiczne systemy wykorzystania energii

* Zrównoważony rozwój energetyki

 

Fizjoterapia - 3-letnie studia stacjonarne i niestacjonarne o profilu praktycznym

 

Logistyka - 3,5-letnie studia stacjonarne i niestacjonarne o profilu praktycznym ze specjalnościami:

* Logistyka handlu i dystrybucji

* Logistyka przedsiębiorstw

* Logistyka służb mundurowych

* Logistyka transportu

 

Logopedia - 3-letnie studia stacjonarne i niestacjonarne o profilu praktycznym ze specjalnościami - NOWOŚĆ ! :

* Logopedia przedszkolna

* Logopedia szkolna

 

Pedagogika - 3-letnie studia stacjonarne i niestacjonarne o profilu praktycznym ze specjalnościami:

* Doradztwo zawodowe, personalne i edukacyjne

* Logopedia

* Opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi (z elementami języka migowego)

* Pedagogika opiekuńcza i socjalna

* Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

* Pedagogika przedszkolna i pedagogika wczesnoszkolna (nauczycielska)

* Pedagogika przedszkolna z elementami języka angielskiego (nauczycielska) - NOWOŚĆ !

* Pedagogika rewalidacyjna z elementami poradnictwa rehabilitacyjnego

* Pedagogika sądowa z mediacją

* Pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem fizycznym (nauczycielska)

* Resocjalizacja

* Wychowanie obronne z edukacją dla bezpieczeństwa (nauczycielska)

 

Pielęgniarstwo - 3-letnie studia stacjonarne i niestacjonarne tzw. "pomostowe" (1 rok lub 1,5-roku) o profilu praktycznym

 

Praca socjalna - 3-letnie studia stacjonarne i niestacjonarne o profilu praktycznym ze specjalnościami:

* Asystent rodziny

* Praca socjalna z klientem w środowisku lokalnym

 

Transport - 3,5-letnie studia stacjonarne i niestacjonarne o profilu praktycznym ze specjalnościami:

* Budowa i eksploatacja pojazdów samochodowych

* Organizacja i bezpieczeństwo ruchu drogowego

 

Wychowanie fizyczne (kierunek nauczycielski) - 3-letnie studia stacjonarne i niestacjonarne o profilu praktycznym ze specjalnością:

* Rekreacja ruchowa z odnową biologiczną

 

Inżynieria mechaniczna - kierunek realizowany na Wydziale Mechanicznym w Grudziądzu - 3,5-letnie studia stacjonarne i niestacjonarne o profilu praktycznym ze specjalnościami:

* Alternatywne źródła i przetrwarzanie energii

* Automatyka i robotyka

* Eksploatacja maszyn i pojazdów

* Zarządzanie procesami wytwarzania

Bezpieczeństwo narodowe - kierunek realizowany na Wydziale Zamiejscowym w Nowym Targu - 3-letnie studia stacjonarne i niestacjonarne o profilu praktycznym ze specjalnościami:

* Cyberbezpieczeństwo - studia zgodne z rekomendacjami NATO - NOWOŚĆ !

* Proobronność - studia prowadzone we współpracy z Biurem ds. Proobronnych Ministerstwa Obrony Narodowej - NOWOŚĆ !

* Wojsko i służby specjalne w systemie bezpieczeństwa państwa

* Zarządzanie kryzysowe

 

Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku oferuje następujące pakiety zniżek:

stypendium socjalne

Program Socjalny Żak obejmujący:

1) stypendia socjalne przyznawane zgodnie z obowiązującymi przepisami ministerialnymi,

2) stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane zgodnie z obowiązującymi przepisami ministerialnymi (na podstawie ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności),

3) zapomogi przyznawane zgodnie z obowiązującymi przepisami ministerialnymi.

program rodzina Program Studencka Rodzina obejmuje obniżone o 20% czesne na studiach wyższych w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku dla studenta pozostającego w relacji prawno-rodzinnej z kandydatem na studia: rodzeństwo (pierwsza linia pokrewieństwa), rodzice - dziecko, małżeństwo.
program dobry start Program Dobry Start obejmuje zwolnienie z opłaty wpisowej na studia przez cały czas trwania rekrutacji na studia dla kandydatów składających dokumenty na studia pierwszego i drugiego stopnia.
program aktywny student

Program Aktywny Student obejmujący:

1) obniżone do 25% czesne dla studentów aktywnie działających w zakresie promocji rekrutacji w danym roku akademickim, w którym realizowana jest kampania promocyjna,

2) obniżone do 25% czesne dla studentów, którzy aktywnie uczestniczyli w pracach Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego KSW we Włocławku.

program dwa dyplomy Program Dwa dyplomy równolegle obejmuje obniżone o 50% czesne dla osób realizujących jednocześnie dwa kierunki studiów w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku (zniżka dotyczy drugiego kierunku).
dyplom podyplomowe Program Dyplom ukończenia studiów wyższych i świadectwo ukończenia studiów podyplomowych równolegle obejmuje obniżone o 50% czesne dla osób realizujących jednocześnie studia wyższe i studia podyplomowe w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku (zniżka dotyczy studiów podyplomowych).
absolwent zsa

Program KSW dla Absolwentów Zespołu Szkół Akademickich Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku obejmujący:

1) 20% zniżki na czesne od semestru letniego roku akademickiego 2016/2017 dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia,

2) 20% zniżki na czesne przez cały czas trwania studiów dla studentów studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia.

program najlepszy student Stypendium rektora dla najlepszych studentów przyznawane zgodnie z obowiązującymi przepisami ministerialnymi.
stypendium sportowe Stypendium sportowe Rektora KSW we Włocławku dla studentów uzyskujących wysokie wyniki sportowe.
primus inter pares Coroczne nagrody PRIMUS INTER PARES przyznawane zgodnie z obowiązującymi w KSW we Włocławku przepisami.