UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki czemu działa lepiej Czytaj więcej…

Zrozumiałem
< Powrót do działania

Program edukacyjny „Mówimy NIE niskiej emisji”

 


logo ksw            WFOSiGW 2    

 

 

 

 

Kujawska Szkoła Wyższa od początku swego istnienia prowadzi politykę proekologiczną. Program edukacyjny „Mówimy NIE niskiej emisji” jest kontynuacją programów realizowanych przez WSHE w latach wcześniejszych. Na realizację tego przedsięwzięcia Uczelnia otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 32 400,00 zł. Program skierowany jest do pracowników administracji samorządowej, społeczności lokalnej, studentów, dla których troska o czyste środowisko jest priorytetową. Zasięg terytorialny realizowanego zadania obejmuje obszar województwa kujawsko- pomorskiego.
Zmieniając własne zachowania, możemy wytworzyć w sobie nawyki takiego postępowania, które przyczynią się do ograniczenia zanieczyszczenia środowiska w naszym najbliższym otoczeniu, a tym samym do zatrzymania lub opóźnienia procesu, który wpływa na zmiany klimatyczne ziemi. Nauczymy tego, realizując przedmiotowy program.

Głównym celem programu jest:

• popularyzacja wiedzy na temat niskiej emisji i jej skutków.
• zmiana świadomości i postaw oraz wykształcenie nawyków, także poznanie sposobów ograniczania niskiej emisji
• wykształcenie odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego
• integracja wiedzy z zakresu edukacji i komunikacji społecznej z kształceniem zawodowym obejmującym problematykę wdrażania zrównoważonego rozwoju, na wszystkich poziomach kształcenia,
• rozwijanie poczucia indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności za stan środowiska,
• popularyzacja wiedzy na temat zdrowego stylu życia
• przeszkolenie w ramach programu edukacyjnego studentów, pracowników
okolicznych gmin i jej mieszkańców

W wyniku realizacji wyżej wymienionych celów, planowane jest osiągnięcie efektu ekologicznego i rzeczowego zadania określonych w harmonogramie rzeczowo finansowym zadania, np.:

- Zmiana świadomości i postaw oraz wykształcenie nawyków dbania o środowisko.
- Nabycie umiejętności oznaczania stopnia zanieczyszczenia powietrza.
- Rozwijanie wrażliwości na najbliższe środowisko przyrodnicze, piękno przyrody oraz
budzenie szacunku dla niej.
- Wykształcenie nawyków i odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego
- Przeszkolenie w ramach programu edukacyjnego pracowników okolicznych gmin,
oraz studentów
- wzbudzenie w uczestnikach świadomości konieczności dbania o środowisko, poczucia
współodpowiedzialności za jego stan.
- Poznanie sposobów ograniczania niskiej emisji
- Przeszkolenie ok. 400 osób w ramach programu edukacyjnego
- Zakupienie materiałów dydaktycznych, materiałów promujących program
- Zakupienie zestawu multimedialnego, szkła, odczynników, drobnego sprzętu chemicznego

W ramach programu zaplanowano w miesiącu październiku 2016 warsztaty pn” Mówimy NIE niskiej emisji” dla pracowników urzędów gmin. Warsztaty prowadzone będą przez zaproszonych specjalistów.
Zaplanowano również warsztaty pn ”Toksyczna emisja, a nasze zdrowie” dla studentów BHP oraz studentów innych kierunków ( o terminach spotkań studenci zostaną poinformowani na początku roku akademickiego)
Podsumowaniem programu „Mówimy NIE niskiej Emisji” będzie zorganizowanie seminarium dla pracowników administracji samorządowej, studentów oraz społeczności lokalnej, na którym wygłoszone zostaną tematyczne referaty.