UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki czemu działa lepiej Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Instytut Kształcenia Podyplomowego

Uchwałą nr 54/12 z dnia 06 grudnia 2012 r Senat Uczelni pozytywnie zaopiniował wniosek Rektora WSHE w sprawie utworzenia Instytutu Kształcenia Podyplomowego.


Instytut jest jednostką organizacyjną uczelni o charakterze międzywydziałowym i międzyuczelnianym powołanym do organizowania i obsługi studiów podyplomowych, a w szczególności do:
- zapewnienia odpowiednich warunków do prowadzenia działalności dydaktycznej na studiach podyplomowych,
- organizowania współpracy z innymi uczelniami, instytucjami państwowymi i samorządowymi, organizacjami środowiska lokalnego i zagranicznego, podmiotami zagranicznymi,
- zapewniania kadry dydaktycznej o kwalifikacjach odpowiadających rodzajowi studiów podyplomowych, wspólnie z dziekanami poszczególnych wydziałów,
- opracowywania planów i harmonogramów oraz terminów rekrutacji prowadzonych studiów podyplomowych,
- inicjowania uruchomienia nowych studiów podyplomowych.
Organami instytutu są:
- Dyrektor Instytutu,
- Rada Instytutu
Instytutem kieruje Dyrektor, któremu podlegają bezpośrednio wszyscy pracownicy instytutu i kadra dydaktyczna prowadząca zajęcia na studiach podyplomowych.
W skład Rady wchodzą:
- Dyrektor Instytutu jako przewodniczący,
- dziekani poszczególnych wydziałów,
- kierownicy studiów podyplomowych,
- przedstawiciele poszczególnych działów organizacyjnych uczelni, a w szczególności Działu Dydaktyki i Działu Promocji.