Studia podyplomowe

Rekrutacja, dokumenty do pobrania

OFERTA KSZTAŁCENIA

Zapraszamy do zapoznania się z kierunkami studiów realizowanych w oddziałach zamiejscowych uczelni.

Warunki przyjęcia na studia podyplomowe

* Złożenie kompletu dokumentów w Biurze Rekrutacyjnym Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku w terminie do dnia 30 listopada 2019 r.
* Opłata rekrutacyjna wynosi 100 zł.  PROMOCJA!!! Do 30 czerwca 2019 r. WSZYSCY KANDYDACI ZWOLNIENI Z OPŁATY REKRUTACYJNEJ!!!
* Ukończone studia wyższe, tj. posiadanie jednego z dyplomów: licencjata, inżyniera, magistra lub magistra inżyniera.
* W przypadku cudzoziemców, wymagany jest dyplom ukończenia studiów wyższych w Polsce, albo dyplom ukończenia studiów wyższych za granicą, uznany lub nostryfikowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą (Dz. U. 2011 Nr 196, poz. 1168).
* Na studiach podyplomowych pedagogicznych należy legitymować się ukończonym przygotowaniem pedagogicznym.

POBIERZ Podanie na studia podyplomowe

Wymagane dokumenty

– podanie do J.M. Rektora o przyjęcie na studia podyplomowe (według wzoru Uczelni) do pobrania w Biurze Rekrutacyjnym Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku lub do pobrania powyżej.

– kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z kopią suplementu do dyplomu (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów),

– okazanie dowodu osobistego podczas składania dokumentów

– 1 aktualna fotografia, zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych, podpisane imieniem i nazwiskiem,

– jeśli specjalność wymaga przygotowania pedagogicznego należy dostarczyć dokument potwierdzający posiadane przygotowanie pedagogiczne (np. świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zaświadczenie o odbyciu kursu pedagogicznego, zaświadczenie z uczelni, akt mianowania, umowa o pracę – jeśli jasno z niej wynika, że osoba jest zatrudniona na stanowisku nauczyciela, suplement do dyplomu ukończenia studiów wyższych lub inne dokumenty potwierdzające posiadanie przygotowania pedagogicznego).

Gdzie pobierać formularze, uzyskać więcej informacji oraz składać dokumenty

Akademickie Centrum Kształcenia Podyplomowowego
Pl. Wolności 1
87-800 Włocławek
660 716 709
660 717 370
660 718 362
ackp@ksw.wloclawek.pl
Godziny pracy:
poniedziałek – czwartek 08.00 – 15.30
piątek 08.00-15.00
sobota 8.00-13.00 – w soboty dokumenty przyjmowane są w pok. nr5, Collegium Novum KSW, ul. Okrzei 94A (w dniach 22.06.2019 i 17.08.2019 biuro nieczynne)

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA

WE WŁOCŁAWKU
Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

Godziny otwarcia Rektoratu:
poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-15.00

 

KONTAKT

Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl

Ważne informacje: