Studia podyplomowe

Rekrutacja, dokumenty do pobrania

OFERTA KSZTAŁCENIA

Zapraszamy do zapoznania się z kierunkami studiów realizowanych w oddziałach zamiejscowych uczelni.

Warunki przyjęcia na studia podyplomowe

* Złożenie kompletu dokumentów w Biurze Rekrutacyjnym Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku w terminie do dnia 30 października 2019 r.
* Opłata rekrutacyjna wynosi 100 zł.  
* Ukończone studia wyższe, tj. posiadanie jednego z dyplomów: licencjata, inżyniera, magistra lub magistra inżyniera.
* W przypadku cudzoziemców, wymagany jest dyplom ukończenia studiów wyższych w Polsce, albo dyplom ukończenia studiów wyższych za granicą, uznany lub nostryfikowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą (Dz. U. 2011 Nr 196, poz. 1168).
* Na studiach podyplomowych pedagogicznych należy legitymować się ukończonym przygotowaniem pedagogicznym.

POBIERZ Podanie na studia podyplomowe
POBIERZ Podanie o 50% zniżkę w ramach programu „Dwie podyplomówki”

Wymagane dokumenty

– podanie do J.M. Rektora o przyjęcie na studia podyplomowe (według wzoru Uczelni) do pobrania w Biurze Rekrutacyjnym Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku lub do pobrania powyżej.

– kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z kopią suplementu do dyplomu (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów),

– okazanie dowodu osobistego podczas składania dokumentów

– 1 aktualna fotografia, zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych, podpisane imieniem i nazwiskiem,

– jeśli specjalność wymaga przygotowania pedagogicznego należy dostarczyć dokument potwierdzający posiadane przygotowanie pedagogiczne (np. świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zaświadczenie o odbyciu kursu pedagogicznego, zaświadczenie z uczelni, akt mianowania, umowa o pracę – jeśli jasno z niej wynika, że osoba jest zatrudniona na stanowisku nauczyciela, suplement do dyplomu ukończenia studiów wyższych lub inne dokumenty potwierdzające posiadanie przygotowania pedagogicznego).

Gdzie pobierać formularze, uzyskać więcej informacji oraz składać dokumenty

Akademickie Centrum Kształcenia Podyplomowowego
ul. Okrzei 94A
87-800 Włocławek

660 717 370
660 716 709
660 718 362
ackp@ksw.wloclawek.pl

Godziny pracy:
poniedziałek-piątek 08.00 – 15.00
soboty zjazdowe 08.00-14.00

Numer konta bankowego:
Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy KDBS
87-800 Włocławek, ul. Żabia 6
57 9550 0003 2001 0070 4777 0001

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

Godziny otwarcia Rektoratu:
poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-15.00

 

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709

Ważne informacje: