Kursy

Kurs kwalifikacyjny z zakresu wczesnego nauczania języka angielskiego

OFERTA KSZTAŁCENIA

Kurs kwalifikacyjny z zakresu wczesnego nauczania języka angielskiego skierowany jest do czynnych zawodowo nauczycieli, którzy posiadają kwalifikacje w zakresie wychowania przedszkolnego i/lub edukacji wczesnoszkolnej oraz są w posiadaniu certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego w stopniu podstawowym.

Czas trwania:
2 semestry
240 godzin

Koszt:
1.800 zł

Adresaci kursu:

Kurs kwalifikacyjny z zakresu wczesnego nauczania języka angielskiego skierowany jest do czynnych zawodowo nauczycieli, którzy posiadają kwalifikacje w zakresie wychowania przedszkolnego i/lub edukacji wczesnoszkolnej oraz są w posiadaniu certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego w stopniu podstawowym.

Celem kursu jest wyposażenie nauczycieli w niezbędną wiedzę potrzebną do wprowadzania elementów języka angielskiego w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Plan kursu:
• doskonalenie języka angielskiego (80 godzin)
• zajęcia z metodyki nauczania języka angielskiego na etapie przedszkolnym
i wczesnoszkolnym (70 godzin)
• praktyki pedagogiczne (60 godzin)
• samokształcenie (30 godzin)

Organizator:
Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku
Akademickie Centrum Kształcenia Podyplomowego

Kontakt:
tel. 660 717 370
tel. 660 714 479
tel. 660 718 362
tel. 660 716 709
E-mail: ackp@ksw.wloclawek.pl

 

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA

WE WŁOCŁAWKU
Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

Godziny otwarcia Rektoratu:
poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-15.00

 

KONTAKT

Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl

Ważne informacje: