Studia podyplomowe

Nowoczesne formy aktywności fizycznej

OFERTA KSZTAŁCENIA

Wydział:
Wydział Nauk o Zdrowiu


Tryb studiów:


Czas trwania studiów:

2 semestry


Lokalizacja:
Włocławek

2 semestry – 220 godzin

Studia Podyplomowe „Nowoczesne formy aktywności fizycznej” mają charakter kwalifikacyjny. Podstawowym celem jest stworzenie uczestnikom możliwości podnoszenia kwalifikacji i nabywania kompetencji do samodzielnego prowadzenia zajęć z różnych nowoczesnych form aktywności fizycznej z wykorzystaniem muzyki oraz nabycie elementarnych umiejętności prowadzenie zajęć fitness.

W trakcie 2 semestralnych studiów słuchacze zdobędą pożądane postawy oraz zasób wiedzy i umiejętności praktycznych do prowadzenia zajęć w przedszkolu, szkole podstawowej i gimnazjalnej jak również w zajęciach fakultatywnych w szkołach ponadgimnazjalnych. Po ukończeniu podyplomowych studiów „Nowoczesne formy aktywności fizycznej” słuchacz będzie przygotowany do pracy dydaktyczno-wychowawczej, promowania zdrowia i aktywności fizycznej w miejscu pracy oraz w środowisku lokalnym. Będzie potrafił oddziaływać środkami fizycznymi na organizm i środkami społecznymi na osobowość

człowieka w celu zaspokojenia jego potrzeb w zakresie rozwoju somatycznego, motorycznego oraz przygotowania do uczestnictwa w kulturze fizycznej. Absolwent nabędzie wiedzę, umiejętności i kompetencje pozwalające na prowadzenie zajęć z wszelkich form tanecznych jak również zajęć fitness w oddziałach przedszkolnych, nauczaniu zintegrowanym oraz w szkole w zajęciach pozalekcyjnych i fakultatywnych.

Program studiów obejmuje m.in. zajęcia z: anatomii funkcjonalnej, fizjologii wysiłku i treningu fizycznego, rozwoju morfofunkcjonalnego człowieka, teorii tańca ludowego, teorii tańca towarzyskiego, rytmiki i muzykoterapii, gimnastyki jazzowej, jogi, elementów fitness, odnowy biologicznej, urazowości i udzielania pierwszej pomocy w tańcu i fitnessie, odżywiania i suplementacji w sporcie, organizacji imprez sportowych.

 

Opłaty:

Opłata za cały tok studiów — 2.200,00 zł

Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku oferuje następujące pakiety zniżek:

 

program rodzina PROGRAM RODZINA obejmuje obniżone o 10% czesne na studiach podyplomowych w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku dla członków rodziny: rodzeństwo (pierwsza linia pokrewieństwa), rodzice – dziecko, małżeństwo jednocześnie podejmujących naukę na studiach podyplomowych
program team work PROGRAM TEAM WORK obejmujący obniżone o 10% czesne na studiach podyplomowych w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku dla pracowników z jednej firmy (co najmniej 5 osób jednocześnie składających dokumenty na ten sam kierunek studiów podyplomowych)
program absolwent I II PROGRAM ABSOLWENT STUDIÓW PIERWSZEGO i DRUGIEGO STOPNIA WSHE WE WŁOCŁAWKU obejmujący obniżone o 20% czesne na studiach podyplomowych w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku dla absolwentów studiów pierwszego lub drugiego stopnia WSHE we Włocławku
program absolwent podypl PROGRAM ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH WSHE WE WŁOCŁAWKU obejmujący obniżone o 10% czesne na studiach podyplomowych w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku dla absolwentów studiów podyplomowych WSHE we Włocławku
program dwa dyplomy PROGRAM DWIE PODYPLOMÓWKI obejmuje obniżone o 50% czesne dla osób realizujących jednocześnie dwa kierunki studiów podyplomowych w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku (zniżka dotyczy drugiego kierunku studiów podyplomowych)

Adresaci studiów:

Studia przeznaczone są dla nauczycieli przedszkoli, pedagogiki wczesnoszkolnej, wychowania fizycznego oraz nauczycieli innych specjalności. Program obejmuje 220 godzin zajęć w postaci: wykładów, zajęć praktycznych, hospitacji lekcji. Zajęcia odbywać się będą w ramach zjazdów sobotnio-niedzielnych.

Możliwości pracy po studiach:

Absolwent będzie przygotowany do pracy dydaktyczno-wychowawczej, promowania zdrowia i aktywności fizycznej w miejscu pracy oraz w środowisku lokalnym. Absolwent nabędzie wiedzę, umiejętności i kompetencje pozwalające na prowadzenie zajęć z wszelkich form tanecznych, jak również zajęć fitness w oddziałach przedszkolnych, nauczaniu zintegrowanym oraz w szkole w zajęciach pozalekcyjnych i fakultatywnych.

Organizator:

Wydział Nauk o Zdrowiu
KSW we Włocławku

Składanie dokumentów:
Akademickie Centrum Kształcenia Podyplomowego
pl. Wolności 1
87-800 Włocławek
pok. 26A
tel. 
660 716 709
660 717 370
660 718 362
e-mail: ackp@ksw.wloclawek.pl

Godziny pracy:
poniedziałek – czwartek 08.00 – 15.30
piątek 08.00-15.00
sobota 8.00-13.00 – w soboty dokumenty przyjmowane są w pok. nr5, Collegium Novum KSW, ul. Okrzei 94A (w dniach 22.06.2019 i 17.08.2019 biuro nieczynne)

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

Godziny otwarcia Rektoratu:
poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-15.00

 

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709

Ważne informacje: