Studia podyplomowe

Logistyka służb mundurowych

OFERTA KSZTAŁCENIA

Wydział:
Wydział Nauk Społecznych i Technicznych


Tryb studiów:


Czas trwania studiów:

2 semestry


Lokalizacja:
Włocławek

2 semestry – 220 godzin

Celem studiów podyplomowych Logistyka służb mundurowych jest przygotowanie słuchaczy będących oficerami lub podoficerami, pracownikami cywilnymi w służbach mundurowych (wojska, policji, straży miejskiej, straży granicznej, służby więziennej, służb celnych), a także osób zainteresowanych służbą w takich jednostkach. Studia stanowią przygotowanie do wykonywania zadań, do których należą m. in. planowanie i prowadzenie gospodarki materiałowo-technicznej, koordynowanie działalności inwestycyjnej i remontowej, a także prowadzenie działań administracyjnych. Program studiów podyplomowych obejmuje zapoznanie słuchaczy z wiedzą na temat logistyki rozumianej, jako proces planowania, realizowania i kontrolowania. W ramach studiów podyplomowych słuchacze będą mieli okazję zaznajomić się z organizacją struktur pionów logistycznych, które odpowiadają za działania w różnego rodzaju służbach mundurowych.

Słuchacze studiów podyplomowych Logistyka służb mundurowych zdobędą wiedzę dotyczącą nowoczesnych metod planowania zaopatrzenia, magazynowania, transportu i dystrybucji, a także organizowania działań związanych z planowaniem i realizacją inwestycji.

Opłaty:

Opłata za cały tok studiów — 2700,00 zł
Opłata za wydanie indeksu — 16,00 zł
Opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych — 30,00 zł

Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku oferuje następujące pakiety zniżek:

 

program rodzina PROGRAM RODZINA obejmuje obniżone o 10% czesne na studiach podyplomowych w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku dla członków rodziny: rodzeństwo (pierwsza linia pokrewieństwa), rodzice – dziecko, małżeństwo jednocześnie podejmujących naukę na studiach podyplomowych
program dobry start PROGRAM DOBRY START obejmuje zwolnienie z opłaty wpisowej na studia przez cały czas trwania rekrutacji na studia dla kandydatów składających dokumenty na studia podyplomowe
program team work PROGRAM TEAM WORK obejmujący obniżone o 10% czesne na studiach podyplomowych w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku dla pracowników z jednej firmy (co najmniej 5 osób jednocześnie składających dokumenty na ten sam kierunek studiów podyplomowych)
program absolwent I II PROGRAM ABSOLWENT STUDIÓW PIERWSZEGO i DRUGIEGO STOPNIA WSHE WE WŁOCŁAWKU obejmujący obniżone o 20% czesne na studiach podyplomowych w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku dla absolwentów studiów pierwszego lub drugiego stopnia WSHE we Włocławku
program absolwent podypl PROGRAM ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH WSHE WE WŁOCŁAWKU obejmujący obniżone o 10% czesne na studiach podyplomowych w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku dla absolwentów studiów podyplomowych WSHE we Włocławku
program dwa dyplomy PROGRAM DWIE PODYPLOMÓWKI obejmuje obniżone o 50% czesne dla osób realizujących jednocześnie dwa kierunki studiów podyplomowych w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku (zniżka dotyczy drugiego kierunku studiów podyplomowych)

Adresaci studiów:

Studia przeznaczone są dla mundurowych oraz cywilnych pracowników służb pracujących w pionach i komórkach logistycznych odpowiadających za zaopatrzenie, magazynowanie i dystrybucję dóbr, a także dla pracowników komórek logistycznych i przedstawicieli kadry zarządzającej średniego szczebla.

Możliwości pracy po studiach:

Absolwenci mogą podjąć pracę we wszelkiego rodzaju służbach mundurowych przede wszystkim w Wojsku Polskim, Policji, Straży Pożarnej, ale również w strażach gminnych i w służbach ratownictwa medycznego.

Organizator:

Wydział Nauk Społecznych i Technicznych
KSW we Włocławku
ul. Okrzei 94A
pok. nr 5
tel. 
660 716 709
660 717 370
660 718 362
e-mail: ackp@ksw.wloclawek.pl

Godziny pracy:
wtorek – godz. 10.00 – 15.00
środa – godz. 10.00 – 15.00
czwartek – godz. 10.00 – 15.00
piątek – godz. 10.00 – 15.00
sobota zjazdowa – godz. 08.00 – 14.00

 

 

 

 

 

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA

WE WŁOCŁAWKU
Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

Godziny otwarcia Rektoratu:
poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-15.00

 

KONTAKT

Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl

Ważne informacje: