Studia podyplomowe

Język angielski w biznesie

OFERTA KSZTAŁCENIA

Wydział:
Wydział Nauk Społecznych i Technicznych


Tryb studiów:


Czas trwania studiów:

2 semestry


Lokalizacja:
Włocławek

2 semestry

Celem studiów podyplomowych jest zapoznanie słuchaczy ze słownictwem specjalistycznym wykorzystywanym w szeroko rozumianym biznesie, a także z podstawową wiedzą merytoryczną niezbędną do wykonywania pracy w przedsiębiorstwach handlu zagranicznego i innych instytucjach współpracujących z zagranicą.

Uzyskanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych „Język angielski w biznesie” jest równoznaczne z uzyskaniem kwalifikacji umożliwiających zajmowanie się biznesem na arenie międzynarodowej. Absolwent będzie posiadał szeroką wiedzę, na którą składają się elementy ekonomii, międzynarodowych stosunków gospodarczych, przedsiębiorczości, zarządzania i marketingu międzynarodowego, zarządzania zasobami ludzkimi, komunikacji biznesowej, w tym międzykulturowej, negocjacji itp. Jest przygotowany do współpracy i swobodnej komunikacji z zagranicznymi kontrahentami. Zajęcia z praktykami wyposażają go w wiedzę na temat praktycznych aspektów funkcjonowania biznesu międzynarodowego.

Studia podyplomowe dają możliwość na pogłębienie znajomości angielskiego języka biznesu, rozwinięcie zasobów językowych, rozszerzenie słownictwa o zagadnienia charakterystyczne dla biznesu i gospodarki.

 

Opłaty:

Opłata za cały tok studiów — 3200,00 zł

Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku oferuje następujące pakiety zniżek:

 

program rodzina PROGRAM RODZINA obejmuje obniżone o 10% czesne na studiach podyplomowych w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku dla członków rodziny: rodzeństwo (pierwsza linia pokrewieństwa), rodzice – dziecko, małżeństwo jednocześnie podejmujących naukę na studiach podyplomowych
program dobry start PROGRAM DOBRY START obejmuje zwolnienie z opłaty wpisowej na studia przez cały czas trwania rekrutacji na studia dla kandydatów składających dokumenty na studia podyplomowe
program team work PROGRAM TEAM WORK obejmujący obniżone o 10% czesne na studiach podyplomowych w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku dla pracowników z jednej firmy (co najmniej 5 osób jednocześnie składających dokumenty na ten sam kierunek studiów podyplomowych)
program absolwent I II PROGRAM ABSOLWENT STUDIÓW PIERWSZEGO i DRUGIEGO STOPNIA WSHE WE WŁOCŁAWKU obejmujący obniżone o 20% czesne na studiach podyplomowych w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku dla absolwentów studiów pierwszego lub drugiego stopnia WSHE we Włocławku
program absolwent podypl PROGRAM ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH WSHE WE WŁOCŁAWKU obejmujący obniżone o 10% czesne na studiach podyplomowych w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku dla absolwentów studiów podyplomowych WSHE we Włocławku
program dwa dyplomy PROGRAM DWIE PODYPLOMÓWKI obejmuje obniżone o 50% czesne dla osób realizujących jednocześnie dwa kierunki studiów podyplomowych w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku (zniżka dotyczy drugiego kierunku studiów podyplomowych)

Adresaci studiów:

Studia podyplomowe adresowane są do osób pracujących w sektorze biznesowym oraz absolwentów uczelni wyższych zainteresowanych nabyciem zaawansowanych umiejętności posługiwania się w mowie i piśmie specjalistycznym językiem angielskim — językiem biznesu. Wymagana jest udokumentowana znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym.

Możliwości pracy po studiach:

Absolwent tego kierunku będzie posiadał znajomość słownictwa specjalistycznego wykorzystywanego w szeroko rozumianym biznesie, umiejętność posługiwania się językiem obcym w międzynarodowym środowisku pracy.

Organizator:

Wydział Nauk Społecznych i Technicznych
KSW we Włocławku

Składanie dokumentów:
Akademickie Centrum Kształcenia Podyplomowego
pl. Wolności 1
87-800 Włocławek
pok. 26A
tel. 
660 716 709
660 717 370
660 718 362
e-mail: ackp@ksw.wloclawek.pl

Godziny pracy:
poniedziałek – czwartek 08.00 – 15.30
piątek 08.00-15.00
sobota 8.00-13.00 – w soboty dokumenty przyjmowane są w pok. nr5, Collegium Novum KSW, ul. Okrzei 94A (w dniach 22.06.2019 i 17.08.2019 biuro nieczynne)

 

 

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

Godziny otwarcia Rektoratu:
poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-15.00

 

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709

Ważne informacje: