Studia podyplomowe

Gerontologia i opieka nad osobami starszymi

OFERTA KSZTAŁCENIA

Wydział:
Wydział Nauk o Zdrowiu


Tryb studiów:


Czas trwania studiów:

3 semestry


Lokalizacja:
Włocławek

2 semestry

Studia Podyplomowe „Gerontologia i opieka nad osobami starszymi ” mają na celu przygotowanie słuchaczy do pracy z ludźmi starszymi w placówkach opiekuńczych, domach pomocy społecznej, służbie zdrowia i ośrodkach opieki paliatywnej, a także w zakresie indywidualnej opieki domowej osób starszych.

W trakcie studiów słuchacze zdobędą wiedze i umiejętności w zakresie kompleksowego i specjalistycznego działania oraz usług ukierunkowanych na zaspokajanie różnorakich potrzeb osób w wieku podeszłym, wspieranie ich społecznej, kulturowej, edukacyjnej i fizycznej aktywności oraz zapewnianie fachowej pomocy w przypadku występowania problemów zdrowotnych, utraty sprawności i ograniczenia możliwości samodzielnego funkcjonowania. Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwenci będą posiadali wiedzę i umiejętności niezbędne w pracy z osobami starszymi w zakresie kompleksowego i specjalistycznego działania na ich rzecz, zarówno w warunkach środowiskowych, jak i w ramach instytucji oraz wspieranie ich społecznej, kulturowej, edukacyjnej i fizycznej aktywności jak również zapewnianie fachowej pomocy w przypadku występowania problemów zdrowotnych, utraty sprawności i ograniczenia możliwości samodzielnego funkcjonowania. Program 2 semestralnych studiów obejmuje m.in. takie zagadnienia jak: podstawy geriatrii i gerontologii, psychologia starzenia się, problemy i potrzeby osób starszych, profilaktyka starości i adaptacji do niej, socjologia starości, prawo socjalne i opiekuńcze, opieka geriatryczna, rehabilitacja osób starszych, problemy egzystencjalne osób starszych, aktywność społeczna i zawodowa osób starszych, podstawy żywienia osób starszych, komunikacja interpersonalna, podstawy pierwszej pomocy.

 

 

Opłaty:

Opłata za cały tok studiów — 2400,00 zł
Opłata za wydanie indeksu — 16,00 zł
Opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych — 30,00 zł

Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku oferuje następujące pakiety zniżek:

 

program rodzina PROGRAM RODZINA obejmuje obniżone o 10% czesne na studiach podyplomowych w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku dla członków rodziny: rodzeństwo (pierwsza linia pokrewieństwa), rodzice – dziecko, małżeństwo jednocześnie podejmujących naukę na studiach podyplomowych
program dobry start PROGRAM DOBRY START obejmuje zwolnienie z opłaty wpisowej na studia przez cały czas trwania rekrutacji na studia dla kandydatów składających dokumenty na studia podyplomowe
program team work PROGRAM TEAM WORK obejmujący obniżone o 10% czesne na studiach podyplomowych w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku dla pracowników z jednej firmy (co najmniej 5 osób jednocześnie składających dokumenty na ten sam kierunek studiów podyplomowych)
program absolwent I II PROGRAM ABSOLWENT STUDIÓW PIERWSZEGO i DRUGIEGO STOPNIA WSHE WE WŁOCŁAWKU obejmujący obniżone o 20% czesne na studiach podyplomowych w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku dla absolwentów studiów pierwszego lub drugiego stopnia WSHE we Włocławku
program absolwent podypl PROGRAM ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH WSHE WE WŁOCŁAWKU obejmujący obniżone o 10% czesne na studiach podyplomowych w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku dla absolwentów studiów podyplomowych WSHE we Włocławku
program dwa dyplomy PROGRAM DWIE PODYPLOMÓWKI obejmuje obniżone o 50% czesne dla osób realizujących jednocześnie dwa kierunki studiów podyplomowych w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku (zniżka dotyczy drugiego kierunku studiów podyplomowych)

Adresaci studiów:

Studia Podyplomowe Gerontologia i opieka nad osobami starszymi kierujemy do osób zaangażowanych w organizowanie opieki nad osobami starszymi oraz pracujących lub przygotowujących się do pracy z ludźmi starszymi, które posiadają wyższe wykształcenie (co najmniej licencjackie). Są to zatem m.in. do pielęgniarki, fizjoterapeuci, terapeuci zajęciowi, edukatorzy zdrowia, pracownicy socjalni jak również instruktorzy kulturalno-oświatowi, peda godzy, animatorzy aktywności, psychologowie, socjolodzy, osoby zarządzające instytucjami pomocy społecznej.

Możliwości pracy po studiach:

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwenci będą posiadać wiedzę i umiejętności niezbędne w pracy z osobami starszymi w zakresie kompleksowego i specjalistycznego działania na ich rzecz, zarówno w warunkach środowiskowych, jak i w ramach instytucji oraz wspierania ich społecznej, kulturowej, edukacyjnej i fizycznej aktywności oraz zapewnienie fachowej pomocy w przypadku występowania problemów zdrowotnych, utraty sprawności i ograniczenia możliwości samodzielnego funkcjowania.

Organizator:

Wydział Nauk o Zdrowiu
KSW we Włocławku
ul. Okrzei 94
pok. nr 15
tel.
660 716 709
660 717 370
660 718 362
e-mail: ackp@ksw.wloclawek.pl

Godziny pracy:

wtorek – godz. 10.00 – 15.00
środa – godz. 10.00 – 15.00
czwartek – godz. 10.00 – 15.00
piątek – godz. 10.00 – 15.00
sobota zjazdowa – godz. 08.00 – 14.00

 

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA

WE WŁOCŁAWKU
Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

Godziny otwarcia Rektoratu:
poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-15.00

 

KONTAKT

Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl

Ważne informacje: