Studia podyplomowe

Diagnoza i terapia pedagogiczna

OFERTA KSZTAŁCENIA

Wydział:
Wydział Nauk Społecznych i Technicznych


Tryb studiów:


Czas trwania studiów:

2 semestry


Lokalizacja:
Włocławek

3 semestry

Studia podyplomowe ukierunkowane są na przygotowanie absolwenta do pracy z dziećmi i młodzieżą wykazującymi trudności w nabywaniu podstawowych umiejętności szkolnych takich, jak czytanie, pisanie, liczenie oraz przejawiającymi inne zaburzenia i deficyty rozwojowe. Słuchacze zostaną wyposażeni w wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu rozpoznawania symptomów nieprawidłowości w procesie uczenia się oraz zachowania dzieci i młodzieży, jak również podejmowania adekwatnych do diagnozy działań wspierających, terapeutycznych.

Oprócz zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu i szkole, a także obowiązujących w tym zakresie regulacji prawnych, słuchacze studiów poznają m.in. psychologiczne uwarunkowania trudności i niepowodzeń szkolnych, podstawy i założenia pracy korekcyjno-kompensacyjnej, kompetencje niezbędne w pracy terapeuty pedagogicznego. Zyskują świadomość z zakresu roli współpracy z rodziną dziecka z dysharmoniami
i zaburzeniami rozwojowymi. Poznają najważniejsze i efektywne metody wykorzystywane w pracy diagnostyczno-terapeutyczno-profilaktycznej, a także zasady i strategie prowadzenia terapii pedagogicznej uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się czytania, pisania i matematyki oraz przejawiającymi zaburzenia rozwoju emocjonalno-społecznego.

 

 

Opłaty:

Opłata za cały tok studiów — 2400,00 zł
Opłata za wydanie indeksu — 16,00 zł
Opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych — 30,00 zł

Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku oferuje następujące pakiety zniżek:

 

program rodzina PROGRAM RODZINA obejmuje obniżone o 10% czesne na studiach podyplomowych w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku dla członków rodziny: rodzeństwo (pierwsza linia pokrewieństwa), rodzice – dziecko, małżeństwo jednocześnie podejmujących naukę na studiach podyplomowych
program dobry start PROGRAM DOBRY START obejmuje zwolnienie z opłaty wpisowej na studia przez cały czas trwania rekrutacji na studia dla kandydatów składających dokumenty na studia podyplomowe
program team work PROGRAM TEAM WORK obejmujący obniżone o 10% czesne na studiach podyplomowych w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku dla pracowników z jednej firmy (co najmniej 5 osób jednocześnie składających dokumenty na ten sam kierunek studiów podyplomowych)
program absolwent I II PROGRAM ABSOLWENT STUDIÓW PIERWSZEGO i DRUGIEGO STOPNIA WSHE WE WŁOCŁAWKU obejmujący obniżone o 20% czesne na studiach podyplomowych w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku dla absolwentów studiów pierwszego lub drugiego stopnia WSHE we Włocławku
program absolwent podypl PROGRAM ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH WSHE WE WŁOCŁAWKU obejmujący obniżone o 10% czesne na studiach podyplomowych w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku dla absolwentów studiów podyplomowych WSHE we Włocławku
program dwa dyplomy PROGRAM DWIE PODYPLOMÓWKI obejmuje obniżone o 50% czesne dla osób realizujących jednocześnie dwa kierunki studiów podyplomowych w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku (zniżka dotyczy drugiego kierunku studiów podyplomowych)

Adresaci studiów:

Studia adresowane są do absolwentów studiów I oraz II stopnia posiadających przygotowanie pedagogiczne, nauczycieli, wychowawców, psychologów, pedagogów, innych pracowników pedagogicznych, którzy chcą zdobyć kwalifikacje do prowadzenia zajęć z zakresu terapii pedagogicznej.

Możliwości pracy po studiach:

Szkoły, przedszkola jako terapeuta pedagogiczny, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, świetlice i inne placówki oświatowe.

Organizator:

Wydział Nauk Społecznych i Technicznych
KSW we Włocławku
ul. Okrzei 94A
pok. nr 5
tel. 
660 716 709
660 717 370
660 718 362
e-mail: ackp@ksw.wloclawek.pl

Godziny pracy:
wtorek – godz. 10.00 – 15.00
środa – godz. 10.00 – 15.00
czwartek – godz. 10.00 – 15.00
piątek – godz. 10.00 – 15.00
sobota zjazdowa – godz. 08.00 – 14.00

 

 

 

 

 

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA

WE WŁOCŁAWKU
Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

Godziny otwarcia Rektoratu:
poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-15.00

 

KONTAKT

Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl

Ważne informacje: