Studia podyplomowe

Diagnoza i terapia pedagogiczna

OFERTA KSZTAŁCENIA

Wydział:
Wydział Nauk Społecznych i Technicznych


Tryb studiów:


Czas trwania studiów:

3 semestry


Lokalizacja:
Włocławek

3 semestry

Studia podyplomowe ukierunkowane są na przygotowanie absolwenta do pracy z dziećmi i młodzieżą wykazującymi trudności w nabywaniu podstawowych umiejętności szkolnych takich, jak czytanie, pisanie, liczenie oraz przejawiającymi inne zaburzenia i deficyty rozwojowe. Słuchacze zostaną wyposażeni w wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu rozpoznawania symptomów nieprawidłowości w procesie uczenia się oraz zachowania dzieci i młodzieży, jak również podejmowania adekwatnych do diagnozy działań wspierających, terapeutycznych.

Oprócz zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu i szkole, a także obowiązujących w tym zakresie regulacji prawnych, słuchacze studiów poznają m.in. psychologiczne uwarunkowania trudności i niepowodzeń szkolnych, podstawy i założenia pracy korekcyjno-kompensacyjnej, kompetencje niezbędne w pracy terapeuty pedagogicznego. Zyskują świadomość z zakresu roli współpracy z rodziną dziecka z dysharmoniami
i zaburzeniami rozwojowymi. Poznają najważniejsze i efektywne metody wykorzystywane w pracy diagnostyczno-terapeutyczno-profilaktycznej, a także zasady i strategie prowadzenia terapii pedagogicznej uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się czytania, pisania i matematyki oraz przejawiającymi zaburzenia rozwoju emocjonalno-społecznego.

 

 

Opłaty:

Opłata za cały tok studiów — 2.600,00 zł

Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku oferuje następujące pakiety zniżek:

 

program rodzina PROGRAM RODZINA obejmuje obniżone o 10% czesne na studiach podyplomowych w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku dla członków rodziny: rodzeństwo (pierwsza linia pokrewieństwa), rodzice – dziecko, małżeństwo jednocześnie podejmujących naukę na studiach podyplomowych
program team work PROGRAM TEAM WORK obejmujący obniżone o 10% czesne na studiach podyplomowych w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku dla pracowników z jednej firmy (co najmniej 5 osób jednocześnie składających dokumenty na ten sam kierunek studiów podyplomowych)
program absolwent I II PROGRAM ABSOLWENT STUDIÓW PIERWSZEGO i DRUGIEGO STOPNIA WSHE WE WŁOCŁAWKU obejmujący obniżone o 20% czesne na studiach podyplomowych w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku dla absolwentów studiów pierwszego lub drugiego stopnia WSHE we Włocławku
program absolwent podypl PROGRAM ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH WSHE WE WŁOCŁAWKU obejmujący obniżone o 10% czesne na studiach podyplomowych w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku dla absolwentów studiów podyplomowych WSHE we Włocławku
program dwa dyplomy PROGRAM DWIE PODYPLOMÓWKI obejmuje obniżone o 50% czesne dla osób realizujących jednocześnie dwa kierunki studiów podyplomowych w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku (zniżka dotyczy drugiego kierunku studiów podyplomowych)

Adresaci studiów:

Studia adresowane są do absolwentów studiów I oraz II stopnia posiadających przygotowanie pedagogiczne, nauczycieli, wychowawców, psychologów, pedagogów, innych pracowników pedagogicznych, którzy chcą zdobyć kwalifikacje do prowadzenia zajęć z zakresu terapii pedagogicznej.

Możliwości pracy po studiach:

Szkoły, przedszkola jako terapeuta pedagogiczny, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, świetlice i inne placówki oświatowe.

Organizator:

Wydział Nauk Społecznych i Technicznych
KSW we Włocławku

Składanie dokumentów:
Akademickie Centrum Kształcenia Podyplomowego
pl. Wolności 1
87-800 Włocławek
pok. 26A
tel. 
660 716 709
660 717 370
660 718 362
e-mail: ackp@ksw.wloclawek.pl

Godziny pracy:
poniedziałek – czwartek 08.00 – 15.30
piątek 08.00-15.00
sobota 8.00-13.00 – w soboty dokumenty przyjmowane są w pok. nr5, Collegium Novum KSW, ul. Okrzei 94A (w dniach 22.06.2019 i 17.08.2019 biuro nieczynne)

 

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

Godziny otwarcia Rektoratu:
poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-15.00

 

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709

Ważne informacje: