Szanowni Państwo, Studenci i Nauczyciele Akademiccy, Pracownicy Administracji i Obsługi

Dział Promocji KSW 25 Mar , 2020 0 Comments

Ta wyjątkowa, wręcz ekstremalna sytuacja, jak przewidują epidemiolodzy, może potrwać bliżej nieokreślony czas. Z myślą o zdrowiu i ograniczeniu ryzyka, jakie może nieść za sobą wzajemny kontakt naszych studentów, podjęliśmy decyzję o zawieszeniu zajęć dydaktycznych w okresie od 13 do 30 marca br. Zgodnie z decyzją Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zajęcia na wszystkich uczelniach zostały zawieszone przynajmniej do 10 kwietnia br.

Mimo iż zajęcia dydaktyczne nie odbywają się w murach naszej Uczelni, podjęliśmy niezbędne działania skłaniające nauczycieli akademickich do realizowania zajęć w wersji e-learningowej wykorzystujące do tego celu różne narzędzia techniczne jakie daje nam Internet. Tę formę przekazywania wiedzy na odległość realizują z powodzeniem od kilku lat niektórzy wykładowcy naszej Uczelni. Służy ku temu platforma e-learningowa MOODLE .

Wszelkich niezbędnych informacji o różnych formach realizacji zajęć na odległość wykładowcom, studentom oraz słuchaczom studiów podyplomowych udzielają władze dziekańskie, pracownicy dziekanatów, jak również informatycy.

Zwracam się w sposób szczególny do Państwa o reagowanie na wszelkie potrzeby i pomoc jakiej mogą oczekiwać osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej. Pamiętajmy o ludziach starszych, schorowanych i samotnych. Wykażmy się wyjątkową empatią i zrozumieniem dla wszystkich, którzy nie zawsze radzą sobie w tak trudnych dniach, w jakich się znaleźliśmy.

Apeluję do studentów i nauczycieli akademickich o zgłaszanie do dziekanatów, działu dydaktyki, kadr, biura osób niepełnosprawnych wszelkich problemów dotyczących osób, którym należy się pomoc i wsparcie. Studentów i słuchaczy Studiów Podyplomowych będących w szczególnie trudnej sytuacji związanej z chorobą, utratą pracy, trudną sytuacją materialną prosimy o indywidualne zgłaszanie się do ww. komórek organizacyjnych Uczelni. Wszyscy pracownicy administracyjni naszej Uczelni wraz z kadrą zarządzającą pracują w sposób zdalny i są do Państwa dyspozycji. W miarę naszych możliwości będziemy reagować na Państwa oczekiwania i potrzebę pomocy.

Starajmy się wszyscy przejść ten trudny dla nas okres przede wszystkim w zdrowiu, przestrzegając wszelkich zasad i zaleceń przekazywanych nam przez służby medyczne za pośrednictwem mediów.

Kolejny komunikat będzie ogłoszony w Wielkim Tygodniu poprzedzającym święta Wielkiej Nocy.

Rektor
Kujawskiej Szkoły Wyższej
we Włocławku

Włocławek, 24.03.2020 r.     

 

Konferencja studencka odwołana

Dział Promocji KSW 25 Mar , 2020 0 Comments

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną planowana na 16 kwietnia 2020 r. VI Konferencja studencka ”Poza horyzontem rutyny – dyskurs o (nie)typowych zainteresowaniach człowieka” zostaje odwołana.

Zmiany w pracy uczelni

Dział Promocji KSW 23 Mar , 2020 0 Comments

W związku z pandemią koronawirusa, budynki uczelni przy pl. Wolności 1 oraz Okrzei 94A będą zamknięte do dn. 12 kwietnia br. Jednocześnie informujemy, że praca w uczelni odbywa się w trybie zdalnym. Obsługa telefoniczna i mailowa poszczególnych komórek organizacyjnych funkcjonuje jak dotychczas.

Zapomogi dla studentów

Dział Promocji KSW 23 Mar , 2020 0 Comments

– wszyscy studenci, którzy znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej (utrata pracy) ze względu na stan zagrożenia epidemicznego mogą składać wnioski o jednorazową zapomogę z tego tytułu za pomocą poczty elektronicznej (adres: dzialdydaktyki@ksw.wloclawek.pl),

– wniosek do pobrania: http://ksw.wloclawek.pl/images/stypendia/Zapomoga.pdf 

– do wniosku trzeba dołączyć dokumenty studenta potwierdzające trudną sytuację życiową (scan oryginalnego zaświadczenie o utracie zatrudnienia) oraz oświadczenie studenta, że zaświadczenie jest zgodne z oryginałem,

– podanie nieprawdziwych danych podlega odpowiedzialności karnej zgodnie, z art. 233 Kodeksu karnego oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej z art. 307 ust.1 z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

–  podpisane wnioski wraz z załącznikami należy wysłać w formacie pdf na adres dzialdydaktyki@ksw.wloclawek.pl

Uwaga! Zapomoga może być przyznana nie częściej niż 2 razy w roku akademickim.

Ograniczenie czasu pracy jednostek organizacyjnych Uczelni w związku z rozszerzającą się epidemią koronawirusa

Dział Promocji KSW 16 Mar , 2020 0 Comments

1.    W związku z rozszerzającą się epidemią koronawirusa z dniem 17 marca br. aż do odwołania wprowadzone zostają ograniczenia w pracy poszczególnych komórek organizacyjnych Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku.

2.    Ograniczenia te dotyczą: Biura Rektora, Dziekanatów, Działu Dydaktyki, Biblioteki Głównej i Archiwum, Działu Promocji, Kwestury, Działu Spraw Pracowniczych, Biura ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych, Biura Współpracy z Uczelniami Krajowymi i Zagranicznymi, obsługi.

3.    Wyżej wymienione jednostki pełnią dyżury w godzinach od 8: 00 do 10:00.

4.    Bliższe informacje znajdują się na stronach internetowych poszczególnych komórek organizacyjnych.

5.    Obsługa telefoniczna i mailowa poszczególnych komórek organizacyjnych funkcjonuje jak dotychczas.

ODWOŁANE! VIII Sympozjum BHP oraz spotkanie o pożarnictwie

Dział Promocji KSW 11 Mar , 2020 0 Comments

Informujemy, że ze względu na ryzyko zakażenia koronawirusem VIII Włocławskie Sympozjum Naukowe o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy pn. Ochrona przeciwpożarowa – wymagania podstawowe, które miało odbyć się 21 marca o godz. 10.00 w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej we Włocławku, zostaje odwołane.

Nie odbędzie się również zaplanowane na 2 kwietnia w Starej Remizie przy ul. Żabiej 8 spotkanie poświęcone historii oraz przyszłości ochotniczych straży pożarnych.

Oba wydarzenia odbędą się w terminie późniejszym.

Uwaga! Zajęcia dydaktyczne odwołane

Dział Promocji KSW 11 Mar , 2020 0 Comments

Wykładowcy będą realizować zajęcia w formie e-learningowej bądź poprzez przekazanie studentom tematyki zajęć, które się nie odbędą wraz z literaturą do indywidulanego toku kształcenia.

Bliższe informacje dotyczące egzaminów dyplomowych udzielają dziekanaty.

ODWOŁANE! IV Niedziela Zdrowia

Dział Promocji KSW 10 Mar , 2020 0 Comments

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że IV Niedziela Zdrowia pod hasłem: ”Rak jelita grubego – lepiej zapobiegać niż leczyć?  – co warto wiedzieć dla zdrowia i życia” planowana na 15 marca 2020 r. zostaje odwołana. O nowym terminie Niedzieli Zdrowia będziemy Państwa informować na bieżąco.

 

dr Wioletta Wojciechowska
Dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu
Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku

I Włocławskie Forum Edukacji Dorosłych

Dział Promocji KSW 06 Mar , 2020 0 Comments

Zasady składania wniosków w konkursie akcji Edukacja Dorosłych
ERASMUS+ 2020 (nabór do 24 marca) dostępne są tutaj:
https://erasmusplus.org.pl/sektory/edukacja-doroslych/

PROGRAM spotkania:

• Oferta współpracy międzynarodowej w zakresie Edukacji dorosłych w
programie ERASMUS+

• Promocja projektu Trzecia Misja KDUTW, relacje z wyjazdów

• Studia podyplomowe KSW we Włocławku jako strategia edukacji dorosłych

• Cyfrowa rewolucja a nowy wymiar edukacji

• Konkurs z nagrodami

Włocławek jest Kobietą

Dział Promocji KSW 05 Mar , 2020 0 Comments

      

Udział w nim wezmą  przedstawicielki różnych zawodów i aktywności, które przedstawią swoje pasje i zainteresowania. Wydarzenie „Włocławek jest Kobietą” będzie miało formę warsztatowo-integracyjną. Rozpoczniemy warsztatem „Motywacja – jak jej szukać i gdzie znaleźć?”, które poprowadzi Martyna Jankowska oraz warsztatem wizerunku „W dobrym stylu do pracy i nie tylko” przygotowanym przez Annę Jarębską Ana4style. Spotkanie rozpoczyna się o godzinie 16.30. Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!