Zaliczenie z języka obcego na platformie e-learning

Dział Promocji KSW 23 Sty , 2020 0 Comments

Test znajduje się na stronie http://euczelnia.ksw.wloclawek.pl/course/view.php?id=6

Należy się zalogować na stronę swoimi danymi uwierzytelniającymi (login to nr indeksu)

Klucz dostępu do kursu to: sesjazimowa

Po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania testu English Test // Winter 2019/2020
należy kliknąć „Zapisz podejście”, sprawdzić, czy na wszystkie pytania została udzielona odpowiedź następnie kliknąć i potwierdzić „Zatwierdź wszystkie i zakończ”

Po zaliczeniu testu uaktywni się certyfikat ukończenia testu, który można pobrać jako PDF. Dokument proszę złożyć w dziekanacie.

Terminy złożenia dokumentów do egzaminu dyplomowego

Dział Promocji KSW 22 Sty , 2020 0 Comments

Uzupełniony indeks + karta okresowych osiągnięć studenta – do dnia 23.02.2020 r.

Wykaz dokumentów niezbędnych do przystąpienia do egzaminu dyplomowego w treści obiegówki (dokumenty na stronie Kujawskiej Szkoły Wyższej- Student- Wydział Nauk Społecznych i Technicznych- kierunek-tok studiów: pierwsza strona tytułowa pracy, oświadczenie do pracy, obiegówka).
Termin egzaminu dyplomowego 20 marca 2020 r..
Podanie do Dziekana o wyrażenie zgody na przesunięcie terminu egzaminu dyplomowego należy złożyć do dnia 23.02.2020 r.

II ROK NIESTACJONARNY I ST.

Edyta Rogiewicz 02 Sty , 2020 0 Comments

11. 01. 20 r. (sobota)

  • godz. 12.10-16.40 – wykład – sala 24 CN
  • godz. 16.45-20.00 – konwersatoria – sala 24 CN

12. 01. 20 r. (niedziela)

  • godz. 8.00-12.05 – wykład – sala 20 CN
  • godz. 12.10-16.40 – konwersatoria – sala 20 cN

18. 01. 20 r. (sobota)

  • godz. 15.55-20.00 – wykład – sala 17 CN

19. 01. 20 r. (niedziela)

  • godz. 8.00-9.35 – konwersatoria – sala 32 CN
  • godz. 9.40-12.05 – konwersatoria – sala 24 CN
  • godz. 12.10-12.55 – konwersatoria – sala 34 CN