Jubileusz 40-lecia Włocławskiego Towarzystwa Naukowego

Dział Promocji KSW 19 Cze , 2019 0 Comments

Część jubileuszowa, która rozpoczęła się o godz. 15.00, była okazją do podsumowań dotychczasowej działalności Towarzystwa, które jako główny cel swojego działania obrało krzewienie i upowszechnianie nauki, prowadzenie i popieranie badań naukowych oraz gromadzenie materiałów naukowych. Uroczystość jubileuszową zaszczycili swoją obecnością m.in. Wicewojewoda Kujawsko – Pomorski – Józef Ramlau, członek Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego – Aneta Jędrzejewska, Stanisław Pawlak – radny Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego, w imieniu dr Joanny Borowiak Poseł na Sejm RP –Maciej Markiewicz, przedstawiciele władz samorządowych – Prezydent Miasta dr Marek Wojtkowski, zastępca Prezydenta Domicela Kopaczewska, Przewodniczący Rady Miasta Stanisław Wawrzonkoski, a także Edward Szymański – Minister w Kancelarii Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego, inicjator i propagator idei utworzenia w 1979 roku Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, Burmistrz Kowala – Eugeniusz Gołembiewski, w imieniu Starosty Powiatu Włocławskiego Romana Gołębiewskiego – dr inż. Adam Rejmak – Naczelnik Wydziału Zarządzania, Administracji i Bezpieczeństwa. W obchodach udział wzięli również: Rektor Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku – prof. dr hab. Stanisław Kunikowski, Prezes Towarzystwa Naukowego Płockiego, Rektor Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku – prof. dr hab. Zbigniew Kruszewski, Dyrektor Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej – Piotr Nowakowski, Dyrektor Centrum Kultury „Browar B” – Lidia Piechocka – Witczak. Na uroczystości nie zabrakło przedstawicieli Komendy Miejskiej Policji oraz Zakładu Karnego we Włocławku, instytucji kultury, stowarzyszeń, szkół śednich, uczelni.                                                                                 

Podczas uroczystości 14 czerwca 2019 roku, podsumowującej 40 – letnią działalność Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, członkowie oraz sympatycy WTN zostali uhonorowani dyplomami i medalami za aktywne wspieranie działalności Stowarzyszenia. Natomiast najaktywniejsi członkowie Towarzystwa otrzymali odznaczenia państwowe. Na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2019 roku o nadaniu odznaczeń, zasłużeni członkowie WTN zostali odznaczeni Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi. Za zasługi w działalności społecznej i oświatowej Złotym Krzyżem Zasługi odznaczony został Dariusz Chrobak. Srebrnym Krzyżem Zasługi odznaczeni zostali: za zasługi w działalności społecznej i oświatowej – Henryk Wasilewski, za zasługi w działalności na rzecz ochrony przyrody oraz edukacji leśnej – Maria Elżbieta Balakowicz, za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej – Tomasz Władysław Borowiak. Wręczone zostały również odznaki honorowe „Zasłużony dla Kultury Polskiej” nadane przez wiceprezesa Rady Ministrów, ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. dr hab. Piotra Glińskiego, następującym członkom Włocławskiego Towarzystwa Naukowego: Ryszardowi Bartoszewskiemu, Stanisławowi Kunikowskiemu oraz Henrykowi Wasilewskiemu. Z rąk Prezydenta Miasta Włocławek dr. Marka Wojtkowskiego, członkowie WTN za zasługi w działalności społecznej wniesionej dla miasta Włocławka otrzymali Medale Prezydenta Włocławka. Wśród wyróżnionych znaleźli się: Monika Jabłońska, Stanisław Kunikowski oraz Maria Palińska. Z okazji jubileuszu 40 – lecia Włocławskiego Towarzystwa Naukowego złoty medal otrzymali członkowie założyciele oraz członkowie honorowi WTN: dr Ambroży Bogucki, prof. dr hab. inż. Witold Czarnecki, prof. dr hab. Jan Felicki, dr inż. Jan Mieczysław Kowalczyk, prof. dr hab. n. med. Szymon Kubiak, prof. dr hab. Stanisław Kunikowski, dr Stefan Paczkowski, prof. dr inż. Eugeniusz Ratajczyk, mgr inż. Marek Schab, prof. zw. dr hab. Bogdan M. Wawrzyniak, prof. zw. dr hab. Zygmunt Jerzy Wiatrowski, prof. zw. dr hab. Mieczysław Wojciechowski. Za wspieranie inicjatyw realizowanych przez WTN złoty medal z okazji jubileuszu 40 – lecia Włocławskiego Towarzystwa Naukowego otrzymał Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Piotr Całbecki, Prezydent Miasta Włocławek – dr Marek Wojtkowski, Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku, Towarzystwo Naukowe Płockie, Edward Szymański – Minister w Kancelarii Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, propagator idei utworzenia Towarzystwa oraz Dorota Szklarska – dyrektor biura WTN. Srebrnym medalem WTN uhonorowano: Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej, Teologiczne Towarzystwo Naukowe Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku, Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej. Za długoletnią współpracę oraz wspieranie działalności Towarzystwa medal pamiątkowy z okazji 40 – lecia WTN przyznano: Mikołajowi Bogdanowiczowi – Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu, ks. bp. dr. Alojzemu Meringowi – ordynariuszowi diecezji Włocławskiej, Burmistrzowi Kowala – Eugeniuszowi Gołembiewskiemu, Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej „SANIKO”, Strażackiej Orkiestrze Dętej Królewskiego Miasta Kowala, Annie Marcinkowskiej, Ilonie Wilińskiej.            Ponadto członkowie oraz wyróżnieni goście z okazji jubileuszu 40 – lecia Włocławskiego Towarzystwa Naukowego otrzymali publikację poświęconą historii i współczesności Towarzystwa, która została wydana w formie elektronicznej, na krążku DVD. Zamieszczone teksty oraz fotografie doskonale odzwierciedlają funkcję oraz istotę działania ludzi nauki dla Włocławka i regionu kujawsko-pomorskiego.                             
Uroczystość jubileuszową uświetnił występ Strażackiej Orkiestry Dętej Królewskiego Miasta Kowala pod kierunkiem kapelmistrza mgr. Roberta Stranca.

Tekst: Biuro Włocławskiego Towarzystwa Naukowego

Kurs języka angielskiego w Walencji

Dział Promocji KSW 18 Cze , 2019 0 Comments

Oprócz zajęć językowych prowadzonych ciekawymi i urozmaiconymi metodami w międzynarodowej grupie, miały okazję poznać to śródziemnomorskie miasto, w którym nowoczesność splata się z przeszłością. Wąskie, urokliwe uliczki, małe restauracje pełne lokalnych przysmaków zachęcały do poznawania zabytkowych miejsc. Plaza de la Reina, Plaza Lope de Vega z najmniejszym budynkiem w Europie, Mercado Central – historyczny, jeden z najstarszych rynków w Europie czy  Katedra z legendarnym Świętym Graalem to tylko niektóre miejsca, które miały możliwość odwiedzić.

Kursy szkoleniowe w ramach programu ERASMUS+  zasługują na szczególne polecenie – oprócz niestandardowych zajęć językowych można zapoznać się z lokalnymi zwyczajami, przyrodą oraz kuchnią. Wyjazdy są świetną okazją do przeżycia niezwykłej przygody, poznania historii i kultury innych krajów oraz zdobycia nowych doświadczeń.

Dzień z Erasmus+

Dział Promocji KSW 06 Cze , 2019 0 Comments

Uczestnicy rozmawiali o eTwinningu, czyli o społeczności gromadzącej szkoły i przedszkola m.in. z całej Europy. Współpracuje ona za pomocą mediów elektronicznych. eTwinning to również doskonalenie zawodowe nauczycieli. Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami – współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. Platforma poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę. W programie tym udział bierze już prawie 680 tysięcy nauczycieli ze 206 tysięcy szkół, którzy łącznie zrealizowali już niemal 90 tysięcy różnorodnych projektów.

Wszystkich zainteresowanych nowymi technologiami Kujawska Szkoła Wyższa zaprosiła na swój campus do Mobilnego Centrum Edukacyjnego. W trakcie zajęć, prowadzonych w nowoczesnej przestrzeni szkoleniowej  między innymi przez ekspertów programu ERASMUS+ można było zanurzyć się w świeci wirtualnej nauki, odkryć tajniki robotyki lub nauczyć się podstaw programowania. W Mobilnym Centrum Edukacyjnym uczestnicy dowiedzieli się także, jak skorzystać z bogatej oferty programu ERASMUS+ i jak najlepiej realizować ciekawe projekty.

II Kujawsko-Pomorskie Forum Seniorów

Dział Promocji KSW 03 Cze , 2019 0 Comments

Patronat honorowy nad Forum objęli: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki oraz Prezydent Miasta Włocławek Marek Wojtkowski.

To regionalne wydarzenie senioralne jest kontynuacją I Kujawsko-Pomorskiego Forum Seniorów, które miało miejsce również we Włocławku, w czerwcu 2016 roku. Organizatorami przedsięwzięcia są: Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku i działający w jej strukturach Kujawsko – Dobrzyński Uniwersytet Trzeciego Wieku, Centrum Kultury Browar B. oraz Fundacja na Rzecz Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku „Vladislawia”.

II Kujawsko-Pomorskie Forum Seniorów obfitowało w wiele ciekawych przedsięwzięć, począwszy od uroczystego otwarcia Forum, poprzez konkurs działalności artystycznej uniwersytetów trzeciego wieku, festyn „Zdrowy styl życia w wieku senioralnym” aż po koncert Ireny Santor dedykowany Seniorom. Udział w II Kujawsko-Pomorskim Forum Seniorów zgłosiło ponad 500 uczestników, w tym członków uniwersytetów trzeciego wieku, klubów seniora oraz innych organizacji działających na rzecz osób starszych. 

Podczas uroczystego otwarcia Forum, które rozpoczęło się o godz. 9.00 wręczono tytuły honorowe – „Honorowy Członek Kujawsko-Dobrzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku” oraz „Przyjazny dla KDUTW”.  Były też wystąpienia związane z tematyką senioralną w województwie kujawsko-pomorskim, a wśród nich referat dr Renaty Brzezińskiej pt. „Aktywność seniorów w aspekcie organizacji i działalności UTW w województwie kujawsko-pomorskim” /wnioski z badań poniżej/. W ramach II Forum przeprowadzone były, w formule konkursu z nagrodami, prezentacje artystyczne uniwersytetów trzeciego wieku. Do Konkursu zgłosiło się ponad 235 seniorów z programem wokalnym, kabaretowym, teatralnym oraz w kategorii rękodzieło artystyczne. Uczestnicy Forum mogli również skorzystać z atrakcji przygotowanych w ramach festynu „Zdrowy styl życia w wieku senioralnym”. W finale II Forum przyjęta została Deklaracja Programowa, w której zawarte są problemy i postulaty dotyczące Seniorów. Dedykowany uczestnikom II Forum uroczysty koncert „Punkt widzenia” w wykonaniu Damy Polskiej Piosenki Ireny Santor z zespołem zakończył to ważne regionalne wydarzenie senioralne.

Kurs języka angielskiego – ETI Executive Training Institute MALTA

Dział Promocji KSW 31 maja , 2019 0 Comments

Kurs trwał  pięć dni, był bardzo intensywny i urozmaicony nie tylko przez różnorodną treść zajęć i formy ich realizacji,  ale również przez wielonarodowość uczestników. W grupie byli  przedstawiciele Słowacji, Francji oraz Hiszpanii, co pozwoliło na wymianę informacji w języku angielskim o swoim kraju, pochodzeniu, systemie edukacji czy warunkach ekonomicznych. W programie tygodniowego pobytu zostały również przewidziane wycieczki z przewodnikiem, który w bardzo ciekawy sposób przybliżył historię zwiedzanych miejsc. Pierwsza wycieczka do stolicy Malty – Valletty, która znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO i została wybrana Europejską Stolicą Kultury 2018. Druga równie ciekawa do najstarszego miasta Malty – Mdiny, które było już zamieszkane w starożytności na początku IV tysiąclecia p.n.e., a jej przyjemna atmosfera i niezwykła mieszanka architektury normańskiej i barokowej urzekła  bezgranicznie.  

Tygodniowy kurs szkoleniowy w tak ciekawym geograficznie miejscu polecamy wszystkim zainteresowanym wyjazdami ERASMUS+.

Wizyta Dyrektora Instytutu Zdrowia Publicznego Sumy State University z Ukrainy

Dział Promocji KSW 29 maja , 2019 0 Comments

Prof. Smiianov reprezentuje trzecią co do wielkości uczelnię na Ukrainie-Sumy State University (www.sumdu.edu.ua), która współpracuje czynnie z uniwersytetami w 45 krajach świata wykorzystując dostępne programy edukacyjne (ERASMUS+, Horizon 2020, TEMPUS). Nawiązana współpraca i podpisana umowa bilateralna pozwoli obydwu stronom na rozszerzenie swoich działań dydaktycznych oraz promocji wspólnych przedsięwzięć typu konferencje, wydawnictwa i praktyki zawodowe.

 

Turniej Klas Mundurowych w Bydgoszczy

Dział Promocji KSW 29 maja , 2019 0 Comments

W zawodach brało udział 12 szkół, które starały się zdobyć prawo wyjazdu na V Centralny Przegląd Klas Mundurowych  Żagań 2019. Rywalizacja młodzieży była bardzo wyrównana i stała na bardzo wysokim poziomie. Trzecie miejsce zadowala, ale były także sukcesy indywidualne. W strzelaniu z karabinka sportowego kbks, pierwsze miejsce zajął Krzysztof Smoliński z wynikiem 50 pkt. (na 50 możliwych), a Adam Lewandowski drugie miejsce z takim samym wynikiem (decydowała centralna przestrzelina). W rzucie granatem (RG 42) drugie miejsce z wynikiem 47,5 metra (tylko 0.5 m krótszym od mistrza) zajął nasz kadet Patryk Wałęsa. Trzeba się cieszyć z osiągnięć i zabrać do jeszcze solidniejszej pracy. Dziękuję wszystkim kadetom za sportową postawę w bardzo trudnych warunkach pogodowych.

II Kujawsko-Pomorskie Forum Seniorów – konferencja prasowa

Dział Promocji KSW 24 maja , 2019 0 Comments

W konferencji uczestniczyli wszyscy organizatorzy wydarzenia:
Rektor Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku prof. nzw. dr hab. Stanisław Kunikowski
Prezes Zarządu Kujawsko-Dobrzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Jerzy Nowacki
Prezes Zarządu Fundacji na Rzecz Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku “Vladislawia” Monika Jabłońska
Dyrektor Centrum Kultury Browar B. Lidia Piechocka-Witczak

Juwenalia 2019

Dział Promocji KSW 22 maja , 2019 0 Comments

Zgodnie z wieloletnią tradycją studenci wszystkich roczników rywalizowali w Wieloboju Inżynierskim, który w tym roku składał się z 4 konkurencji: rzut przepustnicą, rzut komputerem, nakrętka oraz przeciąganie liny.
Zwycięzcą Wieloboju Inżynierskiego został semestr IV i na ręce Starościny odebrał od Dziekana Wydziału Puchar.

 

II Podhalańskie Forum Proobronności w Nowym Targu

Dział Promocji KSW 20 maja , 2019 0 Comments

W Forum uczestniczyli studenci i młodzież klas mundurowych z terenu Województwa Małopolskiego. Wygłoszono 6 referatów poświęconych sprawom współczesnych konfliktów zbrojnych, zarządzania bezpieczeństwem państwa oraz zarzadzania kryzysowego. Gościem specjalnym był Konsul Kurdystanu, który swoje wystąpienie poświęcił omówieniu roli Kurdystanu w pokonaniu Państwa Islamskiego (ISIS).

Popularyzatorski cel II Podhalańskiego Forum Proobronności został w pełni zrealizowany. Szczególnie zadowolona ze swojego udziału w Forum była młodzież klas mundurowych, która z uznaniem podkreślała, że zdobyła dużą wiedzę z zakresu proobronności.

Autorzy i tytuły ich referatów:

·       mgr Władysław Wojtyczka, mgr Zbigniew Domalik – Wypracowanie założeń teoretycznych i praktycznych rozpoznawania potencjalnego sprawcy, który w miejscu publicznym szykuje się do zamachu.

·       mgr Daniel Różański – Polskie Siły Zbrojne Niepodległej 1918-2018.

·       mgr Marcin Jagła – Zarzadzanie kryzysowe jako element bezpieczeństwa państwa.

·       dr Wiesław Szot – Współczesne konflikty zbrojne a skuteczność Konwencji Ottawskiej.

·       Ziyad Raoof – Wojna z ISIS i kluczowa rola Kurdów w walce z terroryzmem.

·       dr inż. Ryszard Chodynicki – Zarządzanie siłami zbrojnymi w świetle aktualnych przepisów

Forum prowadził Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Nowym Targu dr Henryk Stępień, prof. nzw. KSW.