Mikołajki z ERASMUS+

iP-m5T 07 Gru , 2018 0 Comments

Uczestnicy wyjazdów organizowanych przez Kujawską Szkołę Wyższą we Włocławku w trakcie sesji prezentacji zapoznali uczestników spotkania z relacjami z wizyt w różnych krajach Europy.

Joanna Skiba, kierująca punktem RPI we Włocławku przekazała też informacje o najnowszym programie ‚Ponadnarodowa mobilność młodzieży’ i o możliwościach finansowania działań.

Nasze Centrum Rehabilitacji „Fizjo-fit” na konferencji w Pałacu Bursztynowym

Dział Promocji KSW 22 Lis , 2018 0 Comments

Pani Milena Zyglewska w swojej prezentacji pt. „Rehabilitacja ambulatoryjna u pacjentek po mastektomii” przedstawiła i tym samym przybliżyła pacjentkom nowoczesne metody rehabilitacji stosowane w naszym w Centrum Rehabilitacji. Zaprezentowała ćwiczenia metodą PNF, kinesiotaping, presoterapię, czyli masaż pneumatyczny i wiele innych sposobów fizjoterapii mogących poprawić jakość życia pacjentkom po mastektomii.
Każda z uczestnik konferencji po zakończeniu wykładu mógł skorzystać z porad, a także wypróbować samemu prezentowane metody i techniki rehabilitacyjne stosowane w Centrum Rehabilitacji Fizjo-fit.

 

Tak rodziła się niepodległość – konferencja naukowa

Dział Promocji KSW 19 Lis , 2018 0 Comments

Patronat Honorowy nad konferencją objęli:
Piotr Całbecki- Marszałek Województwa Kujawsko- Pomorskiego,
Adam Struzik- Marszałek Województwa Mazowieckiego,
Marek Wojtkowski- Prezydent Miasta Włocławek,
Andrzej Nowakowski- Prezydent Miasta Płock
Pierwsza część konferencji naukowej odbyła się 9 listopada 2018 r. w siedzibie Towarzystwa Naukowego Płockiego w Płocku (pl. Narutowicza 8). W dniu 11 listopada  w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalu (ul. Zamkowa 4), odbyła się dalsza część konferencji pt.” Tak rodziła się niepodległość. W 100-lecie powstania wolnej Polski”. Została ona poprzedzona Mszą świętą w kościele parafialnym pw. Św. Urszuli oraz uroczystością złożenia kwiatów pod Pomnikiem Niepodległości w hołdzie Ojczyźnie w setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę na placu Rejtana w Kowalu. Organizatorzy i uczestnicy ceremonii przed Pomnikiem wysłuchali koncertu orkiestry dętej OSP w Kowalu pod dyrekcją Roberta Stranca i złożyli wieńce kwiatowe, upamiętniając w ten sposób również postać marszałka Józefa Piłsudskiego, który jest symbolem jednego z najważniejszych wydarzeń w historii Polski. Uroczystość odbyła się w asyście Wojska Polskiego. Odczytany został Niepodległościowy Apel Pamięci, a następnie oddana została salwa honorowa przez żołnierzy 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
Naukową refleksję na temat znaczenia 11 listopada jako Święta Niepodległości w świadomości Polaków, pogłębiły wystąpienia referentów. Uczestnicy obejrzeli prezentację mgra Tomasza Wąsika pt.” Walki obronne w rejonie Włocławka w sierpniu 1920 roku” oraz wysłuchali kilku referatów min. Administracja i samorząd Kujaw wschodnich oraz w ziemi dobrzyńskiej w 1918 roku ( dr Hanna Szczechowicz); Odbudowa samorządu terytorialnego w Kowalu w latach 1918-1939 (dr Anna Prokopiak- Lewandowska); Obrońcy Wisły 1920 roku- bohaterem Akademickiego Zespołu Szkół we Włocławku ( mgr Marta Walczak). Konferencji towarzyszyła wystawa Orzeł Biały w symbolice niepodległościowej przygotowana przez Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie.
Podczas trwania konferencji, Włocławskie Towarzystwo Naukowe oferowało do nabycia publikację pt.”Tak rodziła się niepodległość. W 100-lecie powstania wolnej Polski, pod redakcją Zbigniewa Pawła Kruszewskiego i Zdzisława Jana Zasady. Książka jest drukiem materiałów pokonferencyjnych – monografią, zawierającą referaty i doniesienia przedstawione na konferencji i odnoszące się do stanu wiedzy na temat budowy niepodległej Polski w 1918 roku.
Dwudniowa konferencja naukowa była chwilą refleksji i zadumy nad niepodległością odzyskaną przez Polaków po stu dwudziestu trzech latach niewoli, w której przyszło żyć pięciu pokoleniom naszych rodaków.

Udział w projekcie ,,Z dala od orkiestry”

Dział Promocji KSW 13 Lis , 2018 0 Comments

Projekt wpisuje się w tematykę ,,Roku dla Niepodległej” ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Jego celem jest refleksja nad historią i polską tożsamością narodową oraz przypomnienie osób kluczowych dla jej zachowania.
W części I referat pt ,,Włocławek a kwestia niepodległości” wygłosił dr Władysław Kubiak. W części II nastąpił pokaz filmu ,,Z dala od orkiestry” upamiętniający życie i działalność wybitnego patrioty, historyka literatury, poety, publicysty, pisarza, ambasadora sprawy polskiej we Francji, Zygmunta Lubicz Zaleskiego (1882-1967), który całe życie poświęcił na rzecz krzewienia polskiej kultury.
Impreza została zorganizowana przy współpracy z Fundacją Zygmunt Zaleski Stichting z Warszawy, która od niemal 30 lat wspiera i promuje polską kulturę w kraju i za granicą.

RPI ERASMUS+ już działa

Dział Promocji KSW 30 Paź , 2018 0 Comments

Kierująca punktem we Włocławku Joanna Skiba zapoznała uczestników spotkania z działaniami programu ERASMUS+ w sektorze Edukacja Szkolna, zaprezentowała również jak składać wnioski niezbędne do realizacji projektu, jak skutecznie nawiązać współpracę zagraniczną i gdzie szukać potencjalnych partnerów w projektach.

Punkt RPI ERASMUS+ przy KSW we Włocławku zaprasza zainteresowanych we czwartki (tel. 660 719 054, e-mail international@ksw.wloclawek.pl )

Konferencja naukowa Mam pasję, mam talent. O zainteresowaniach seniorów

Dział Promocji KSW 26 Paź , 2018 0 Comments

Honorowy patronat nad konferencją objął JM Rektor KSW, prof. nadzw. dr hab. Stanisław Kunikowski oraz Prezydent Miasta Włocławka, dr Marek Wojtkowski. Do współpracy nad przedsięwzięciem włączył się także Włocławski Uniwersytet Seniora i Fundacja Vladislawia.
W pierwszej części konferencji, stanowiącej teoretyczne odniesienie do problematyki, wykłady wygłosili nauczyciele akademiccy, ukazując pasje i zainteresowania ludzi starszych w kontekście konkretnych obszarów naukowych: filozoficznym, psychologicznym, pedagogicznym, socjologicznym. Druga część o wymiarze praktycznym, poświęcona została referatom przedstawionym przez samych seniorów z zaproszonych Uniwersytetów Trzeciego Wieku z województwa kujawsko-pomorskiego, którzy opowiedzieli o swoich zainteresowaniach.
Planujemy również wydanie publikacji naukowej w I połowie 2019 roku.
Serdecznie dziękuję za pomoc w organizacji konferencji p. mgr Ewie Murszewskiej i Radzie Słuchaczy WUS: p. Elżbiecie Ponachajba i Lucynie Małobłockiej.

Program konferencji

Część I Wystąpienia nauczycieli akademickich (godz. 10,00- 11,50)

1. dr Renata Brzezińska – powitanie gości i referat wprowadzający Miejsce i pozycja
seniorów w społeczeństwie
2. prof. dr hab. Joanna Górnicka – Kalinowska, Aktywność jako sens życia seniora
3. dr Tomasz Borowiak, W poszukiwaniu metod aktywizujących pamięć seniorów
4. dr Adam Wróbel, prof. KSW, O niebywałych walorach wieku senioralnego, czyli
jakże pozytywne językowe i literackie obrazy starzenia się, starości
5. dr Maria Posłuszna- Owcarz, Zainteresowania i pasje w życiu człowieka
6. mgr Adam Grudzień, Pasje i zainteresowania seniorów w kontekście potrzeb
psychicznych
7. dr Jolanta Kloc, Pasje i zainteresowania seniorów działających w gminie Włocławek

Część II Seniorzy o swoich pasjach i zainteresowaniach (godz. 12,00 – 13,30)

1. mgr Andrzej Twardzik, KSW Grałem z liderem zespołu MAANAM
2. Jadwiga Grygo, Uniwersytet dla Aktywnych Ciechocinek – Petanka/ gra w kule/ to
jest to!
3. Zofia Krukowska Medyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku we Włocławku – Podróże
moja pasja
4. Wanda Wiatrowska, Oddział KDUTW Radziejów – Człowiek najwyższą wartością.
Moja pasja społecznika
5. Bożena Broniszewska, Włocławski Uniwersytet Seniora – Moje pasje artystyczne
6. Elżbieta Pyra, Włocławski Uniwersytet Seniora – Jeszcze w zielone gramy.

Inauguracja nowego roku akademickiego na Wydziale Zamiejscowym w Nowym Targu

Dział Promocji KSW 22 Paź , 2018 0 Comments

Wśród zaproszonych gości nie mogło zabraknąć burmistrza miasta Nowego Targu Grzegorza Watychy, przedstawicieli Policji, Straży Pożarnej, Wojskowej Komendy Uzupełnień, jak również naszych wspaniałych wykładowców.
Inaugurację rozpoczął JM Rektor prof. nadzw. dr hab. Stanisław Kunikowski podkreślając dokonania Wydziału Zamiejscowego w Nowym Targu.
Jak co roku, najważniejszym momentem inauguracji był akt immatrykulacji. Po złożeniu ślubowania wykład inauguracyjny wygłosiła prof. zw. dr hab. Jadwiga Stawnicka. Tematem wykładu była „Komunikacja w sytuacjach podwyższonego ryzyka – dialog negocjatora”.
Podczas uroczystości zostały wręczone nagrody Rektora Primus Inter Pares oraz „Złota Dziesiątka Absolwentów”.
Laureatem Złotej Dziesiątki Absolwentów w Wydziale Zamiejscowym w Nowym Targu został Piotr Ziółko ze średnią 4,93; promotor – dr Dariusz Stachura Michalski.
Nagrody Primus Inter Pares otrzymali: Krzysztof Dudczak, Jarosław Piątek, Bartłomiej Rosiek.
JM Rektor wręczył Pani Anetcie Supel dyplom za szczególne zaangażowanie, wkład w pracę na rzecz Uczelni w województwie śląskim i małopolskim. Na koniec inauguracji żeby tradycji stało się zadość… Jego Magnificencja Rektor prawdziwym Góralem został.

Inauguracja nowego roku akademickiego na Wydziale Zamiejscowym KSW w Grudziądzu

Dział Promocji KSW 16 Paź , 2018 0 Comments

Podczas inauguracji został ogłoszony ranking Dziesięciu Najlepszych Absolwentów Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku w roku akademickim 2017/2018. W gronie tym znalazł się student Wydziału Mechanicznego Pan Piotr Maciej Bezkorowajny. Wyróżnienie „Primus Inter Pares” w roku akademickim 2017/2018 otrzymał Pan Tomasz Maszkiewicz. Specjalne wyróżnienie z rąk Rektora otrzymał Pan mgr inż. Artur Mach – Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Grudziądzu oraz Pan mgr Marek Galewski. Inauguracja nowego roku akademickiego połączona była z uroczystym wręczeniem dyplomów absolwentom studiów inżynierskich na kierunku Inżynieria mechaniczna. Uroczystość prowadził Dziekan Wydziału Mechanicznego KSW w Grudziądzu dr inż. Michał Sójka.

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019

Dział Promocji KSW 15 Paź , 2018 0 Comments

W Auli Collegium Minus im. prof. Tadeusza Reichsteina zebrali się zaproszeni Goście, studenci, absolwenci, wykładowcy i pracownicy Kujawskiej Szkoły Wyższej. Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu. W swoim wystąpieniu Rektor prof. nadzw. dr hab. Stanisław Kunikowski podsumował działalność Uczelni w minionym roku akademickim 2017/2018 oraz wskazał główne kierunki jej rozwoju na lata następne. Potem głos zabrał Prezes Włocławskiego Towarzystwa Naukowego dr Zdzisław Zasada. Następnie uroczyste ślubowanie złożyli przyszli studenci Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku. Po immatrykulacji i odśpiewaniu Gaudeamus Igitur do nowych studentów zwróciła się Przewodnicząca Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego Monika Sienna. Potem przyszedł czas na medale oraz wyróżnienia.

Rektor złożył podziękowania odchodzącym z KSW Profesorom. Za długoletnią pracę zawodową na rzecz Kujawskiej Szkoły Wyższej uhonorowani zostali prof. zw. dr hab. Zygmunt Wiatrowski oraz prof. dr hab. n.med. Szymon Kubiak.

Rektor Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku przyznał Medale za Zasługi dla Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku:

• Panu prof. zw. dr. hab. Franciszkowi Rozpłochowi za szczególną aktywność na rzecz rozwoju Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych i jego bazy naukowo-badawczej oraz uzyskanie wysokiej oceny poziomu kształcenia studentów na poszczególnych kierunkach studiów.

• Anwilowi SA za wspieranie społecznych inicjatyw na rzecz rozwoju Uczelni, a także Fundacji na Rzecz Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku „Vladislawia” oraz współpracę w kształceniu praktycznym studentów studiów inżynierskich.

• Wojskowej Komendzie Uzupełnień we Włocławku za zaangażowanie na rzecz rozwoju Uczelni, wspieranie działań proobronnych prowadzonych przez Kujawską Szkołę Wyższą we Włocławku oraz Zespół Szkół Akademickich Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku.

Podczas uroczystej inauguracji wyróżnienia za szczególne osiągnięcia naukowo-dydaktyczne i organizacyjne w roku akademickim 2017/2018, otrzymali następujący wykładowcy:

• Pan dr Tomasz Borowiak
• Pani dr Renata Brzezińska
• Pani dr Urszula Kempińska
• Pani dr Maria Posłuszna-Owcarz
• Pani mgr Joanna Skiba

Wyróżnienia z rąk Rektora, za szczególne zaangażowanie i wkład w pracę na rzecz Uczelni w roku akademickim 2017/2018 otrzymali następujący pracownicy administracyjni:

• Pani mgr Emilia Bodenszac
• Pani mgr Monika Jabłońska
• Pani mgr Edyta Rogiewicz
• Pani mgr Natalia Tomaszewska
• Pani Anetta Supel
• Pani mgr Ewa Śmigielska
• Pani mgr Ilona Wilińska

Podczas inauguracji został ogłoszony ranking Dziesięciu Najlepszych Absolwentów Kujawskiej Szkoły Wyższej w roku akademickim 2017/2018. W gronie tym znaleźli się:

1. Beata Podlewska – Administracja, studia I stopnia, średnia ocen – 4,97; promotor – dr Maciej Lubiszewski
2. Agnieszka Ratajczyk – Pielęgniarstwo, studia II stopnia, średnia ocen – 4,96; promotor dr hab. Wojciech Beuth
3. Joanna Dąbrowska – Pedagogika studia I stopnia, średnia ocen – 4,94; promotor – dr Tomasz Borowiak
4. Piotr Ziółko – Bezpieczeństwo Narodowe, studia I stopnia, średnia ocen – 4,93; promotor – dr inż. Dariusz Stachura-Michalski
5. Malwina Góralska – Bezpieczeństwo i Higiena Pracy, studia inżynierskie, średnia ocen – 4,92; promotor – dr Zdzisław Zasada
6. Robert Wojciechowski – Fizjoterapia, studia I stopnia, średnia ocen – 4,89; promotor – dr Dorota Bąk
7. Sławomir Baranowski – Pedagogika studia II stopnia, średnia ocen – 4,86; promotor – dr Ireneusz Pyrzyk, prof. nzw. KSW
8. Piotr Maciej Bezkorowajny – Inżynieria mechaniczna, studia inżynierskie, średnia ocen – 4,77; promotor – dr inż. Michał Sójka
9. Monika Tokarska – Ekonomia, studia I stopnia, średnia ocen – 4,74; promotor – dr Adam Żwirbla, prof. nzw. KSW
10. Romuald Terpiłowski – Budownictwo, studia inżynierskie, średnia ocen – 4,71; promotor – dr Zbigniew Brenda

Wyróżnienia „Primus Inter Pares” w roku akademickim 2017/2018 otrzymali:

• Joanna Dobińska – Administracja, studia pierwszego stopnia, średnia za I rok studiów 4,97
• Piotr Grybel – Bezpieczeństwo Narodowe, studia pierwszego stopnia na Wydziale Zamiejscowym w Nowym Targu, średnia za II rok studiów 4,95
• Justyna Kompanowska – Bezpieczeństwo i Higiena Pracy, studia pierwszego stopnia , średnia za III rok studiów – 4,90
• Sławomir Baranowski – Pedagogika, studia drugiego stopnia, średnia za I rok studiów – 4,86
• Agnieszka Ratajczyk – Pielęgniarstwo, studia drugiego stopnia, średnia za I rok studiów 4,86
• Maciej Bezkorowajny – Inżynieria mechaniczna, studia pierwszego stopnia, średnia za III rok studiów 4,83
• Waldemar Przybyszewski – Pedagogika, studia drugiego stopnia NP; średnia za I rok studiów – 4,80
• Małgorzata Safandowska – Pedagogika, studia pierwszego stopnia, średnia za I rok studiów, średnia 4,79
• Wioleta Gawrońska – Ekonomia, studia pierwszego stopnia, średnia za II rok studiów 4,75
• Tomasz Witczak – Energetyka, studia pierwszego stopnia, średnia za II rok studiów 4,75
• Małgorzata Banaszewska –Fizjoterapia, studia pierwszego stopnia, średnia za II rok studiów 4,64
• Tomasz Mikołajczak – Bezpieczeństwo Narodowe, studia pierwszego stopnia, średnia za I rok studiów 4,61
• Maciej Wojtczak – Transport, studia pierwszego stopnia – średnia za III rok studiów 4,50
• Żaneta Kustra – Logistyka, studia pierwszego stopnia – średnia za I rok studiów 4,40
• Romuald Terpiłowski – Budownictwo, studnia pierwszego stopnia – średnia za III rok studiów 4,30

Podziękowania w imieniu „Złotej Dziesiątki Absolwentów KSW” złożyła Beata Podlewska – Absolwentka kierunku Administracja.
Podczas uroczystości wykład inauguracyjny pt. “Dylematy energetyczne przyszłości” wygłosił prof. dr hab. Jerzy Garbacz.
Dzień później, w niedzielę 14 października Senat, wykładowcy i studenci zebrali się na Mszy św. w Bazylice Katedralnej. Msza św. odprawiana była w intencji naszej Uczelni w związku z inauguracją nowego roku akademickiego 2018/2019 w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku.

„Polska w NATO, NATO w Polsce – taktyczne gwarancje czy strategiczna iluzja?”

iP-m5T 15 Cze , 2018 0 Comments

 

Konferencja odbyła się w ramach cyklu dwóch konferencji naukowych w Kujawskiej Szkole Wyższej, realizowanych w ramach obchodów 100. Rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, poświęconych refleksji nad współczesnym bezpieczeństwem Rzeczypospolitej Polskiej.
Pierwsza konferencja z cyklu pt.: „Kluczowe filary bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej” poświęcona jest w całości problematyce NATO, w tym współpracy NATO – Polska.
Kolejna konferencja tego cyklu odnosić się będzie do filaru bezpieczeństwa jakim są Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej. Część druga odbędzie się w roku akademickim 2018-2019.

Cel konferencji:

1. Ocena zasadniczych filarów bezpieczeństwa militarnego państwa w 100. Rocznicę odzyskania niepodległości.
2. Podsumowanie osiągnięć Polski w procesie integracji ze strukturami zbiorowego bezpieczeństwa Świata Zachodniego.
3. Refleksja nad dynamiką zmian środowiska bezpieczeństwa w kontekście zapisów koncepcji strategicznej NATO z Lizbony.
4. Ocena współpracy NATO – UE. Nowa architektura bezpieczeństwa europejskiego czy wyższy poziom komplementarności działań.
5. Współczesna percepcja Traktatu Północnoatlantyckiego. Organizacja charytatywna czy wspólnota wartości, zbiór przywilejów i katalog zobowiązań czy wreszcie tylko lista oczekiwań?
6. Ewaluacja implementacji decyzji przywódców państw NATO podczas szczytu w Newport i Warszawie. Bilans zysków i strat.
7. Poszukiwanie odpowiedzi na fundamentalne pytanie – czy NATO nas obroni?

 

W trakcie konferencji zostały wygłoszone następujące referaty:

1. Powstanie NATO – dr Władysław KUBIAK.

2. Wpływ przewartościowania w sferze technologicznej na rozwój
i funkcjonowanie współczesnych sił zbrojnych – gen. dyw. w st. sp. mgr inż. Andrzej LELEWSKI

3. Zasadnicze filary systemu obronnego państwa jako konsekwencja
transformacji ustrojowej w Polsce – płk w st. sp. dr inż. Ryszard CHODYNICKI.

4. Traktat Waszyngtoński – wspólnota wartości, zbiór przywilejów
i katalog zobowiązań – Andrzej OSSOWSKI.

5. Ustalenia Szczytu NATO z Newport – strategiczna refleksja w świetle zmian regionalnego i globalnego środowiska bezpieczeństwa.
– Szczyt NATO w Warszawie – dalsza adaptacja Sojuszu.
– Implementacja kluczowych decyzji NATO – od Newport do Warszawy – gen. rez. dr inż. Mieczysław GOCUŁ.