23 stycznia 2020

O udarach mózgu podczas III Niedzieli Zdrowia

Instytut Nauk o Zdrowiu zorganizował w dniu 19 stycznia 2020 r. III Niedzielę Zdrowia pod hasłem „Udar mózgu – co warto wiedzieć dla zdrowia i życia”.


Seminarium rozpoczął prof. Wojciech Beuth – specjalista neurochirurg, przedstawiając licznie przybyłym uczestnikom następujące zagadnienia: rodzaje udaru mózgu, jego przyczyny, czynniki ryzyka, objawy, konsekwencje, diagnostykę, leczenie, zapobieganie.

Wpływ opieki pielęgniarskiej na aktywizację chorych z udarem mózgu przedstawiła pielęgniarka Sylwia Wróblewska – studentka studiów magisterskich kierunku pielęgniarstwo.

Tematykę dotyczącą rehabilitacji neurologicznej w warunkach stacjonarnych wobec pacjentów po udarze mózgu przedstawili: Maciej Smulski – lic. fizjoterapii (w trakcie studiów magisterskich) oraz mgr Klaudia Kawałek – logopeda kliniczny. Osoby wskazane przedstawiły zasady wczesnej rehabilitacji neurologicznej realizowanej w podmiocie leczniczym współpracującym z uczelnią, tj. Kolejowym Szpitalu Uzdrowiskowym sp. z o. o. w Ciechocinku.

Zasady fizjoterapii ambulatoryjnej i w warunkach domowych u chorych po udarze mózgu przedstawiła mgr Kamila Kalinowska – kierownik Centrum Rehabilitacji Leczniczej Fizjo-Fit Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku.

Problematykę dotyczącą zasad zdrowego żywienia pacjenta po udarze mózgu przedstawiła mgr Oliwia Samoraj – dietetyk.

Problemy psychospołeczne chorych (w tym zagadnienia związane z depresją poudarową) przedstawiła dr n. med. Maria Posłuszna-Owcarz – psycholog.

III Niedzielę Zdrowia zamknęła analiza poziomu wiedzy pacjentów na temat udaru niedokrwiennego mózgu przedstawiona przez pielęgniarkę Natalię Szejna – studentkę studiów magisterskich kierunku pielęgniarstwo.

Po części wykładowej w Centrum Rehabilitacji Leczniczej Fizjo-Fit odbyła się część praktyczna Niedzieli Zdrowia – konsultacje specjalistyczne, porady fizjoterapeutyczne, dietetyczne, pielęgniarskie, psychologiczne, pomiary glikemii, ciśnienia tętniczego krwi, analizy składu ciała, testy funkcjonalne.

 

dr Wioletta Wojciechowska

Dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

Godziny otwarcia Rektoratu:
poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-15.00

 

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709

Ważne informacje: