9 kwietnia 2019

Ćwiczenia z oceny ryzyka zawodowego w Warsztatach Zespołu Szkół Samochodowych we Włocławku

Ocena ryzyka zawodowego, ćwiczenia w Warsztatach Zespołu Szkół Samochodowych we Włocławku. Prowadzący mgr Kazimierz Pikos.


6 kwietnia o godzinie 8.00 wszyscy studenci semestru VI BHP przybyli do Warsztatów ZSS aby wykonać ćwiczenie z oceny ryzyka zawodowego w oparciu o dane z naturalnego środowiska pracy. Po przydzieleniu każdemu ze studentów konkretnego stanowiska pracy, dla którego należy opracować ocenę ryzyka wszyscy zebrali się w sali wykładowej warsztatów i przystąpili do ustalenia wstępnych danych niezbędnych do wykonania ćwiczenia. Opisano granice obiektu oraz usytuowanie stanowiska w środowisku pracy.  W dalszej części realizacji wyznaczonego zadania wszyscy udali się na wyznaczone stanowiska pracy celem dokonania identyfikacji występujących na nim zagrożeń.  Osoby wykonujące ocenę ryzyka dla portiera  warsztatów  skrupulatnie odpytały pracownicę portierni o zdarzeniach i sytuacjach które miały miejsce na tym stanowisku i były w jakimś stopniu  zagrożeniem podczas jej pracy.  Panowie jak na przyszłych inżynierów przystało – wykazali daleko idące zainteresowania urządzeniami technicznymi.  W dalszej części zajęć starszy specjalista d.s. bhp realizujący zadania służby w tej jednostce mgr Kazimierz Pikos zapoznał studentów z dokumentacją, którą prowadzi w ranach tej działalności. W końcowej części zajęć po wymianie uwag i spostrzeżeń wszyscy uzupełnili w notatkach niezbędne dane i przystąpili do opracowania autentycznych ocen ryzyka w takiej formie i wydaniu, które będą realizować w swojej przyszłej pracy zawodowej.

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA

WE WŁOCŁAWKU
Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

Godziny otwarcia Rektoratu:
poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-15.00

 

KONTAKT

Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl

Ważne informacje: